MOB-versie | Naar grote versieNahum

Kernpunten

  • Doel: De verkondiging van Gods oordeel over Assyrië en troost voor Juda door deze waarheid.
  • Schrijver: Nahum
  • Geschreven voor: De bevolking van Nineve en Juda.
  • Datering: Tijdens Nahums optreden als profeet (waarschijnlijk tussen 663 en 612 vóór Christus).
  • Achtergrond: Deze bijzondere profetie vond plaats na de val van Thebe in 663 vóór Christus (zie 3:8-10).
  • Sleutelverzen: "De Here is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen. Maar zijn vijanden vaagt Hij weg met een reusachtige watervloed, Hij jaagt hen de dood, de duisternis in. Wat voor plannen bent u tegen de Here aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken, Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden!" (1:7-9)
  • Belangrijke plaats: Nineve

 

Nahum in vogelvlucht
Het schrille geluid van de fluit klinkt over het speelveld en alles stopt abrupt. Wijzend op de aanvallende speler, roept de scheidsrechter: ‘Overtreding!’


Regels, overtredingen en strafschoppen maken deel uit van elke sport en worden met krachtige hand hersteld en gecorrigeerd door scheidsrechters, arbiters, rechters en andere mensen met officiële functies. Elke deelnemer weet dat er grenzen moeten zijn en dat het gedrag daarop moet zijn afgestemd. Anders zou het spel in chaos veranderen.


Zo zijn er ook wetten in deze wereld: grenzen en regels voor het leven, ingesteld door God. Maar met de regelmaat van de klok overtreden mannen en vrouwen deze regelgeving en verbergen hun schendingen of overheersen anderen en zeggen dan dat macht alles wel rechtzet. God noemt dit zonde – bewuste ongehoorzaamheid, weerstand tegen zijn leiding of apatisch reageren. Van tijd tot tijd lijkt het erop dat de geweldenaar het wint – er klinkt geen fluitsignaal, geen overtreding wordt bestraft en individuele dictators heersen. De waarheid is echter dat uiteindelijk de gerechtigheid het in deze wereld zal winnen. God zal met alles en iedereen afrekenen.


Assyrië was het machtigste koninkrijk op aarde. Trots in hun zelfvoldaanheid en militaire macht, plunderden en onderdrukten zij hun slachtoffers en slachtten ze af.


Honderd jaar eerder had Jona gepreekt in de straten van de grote stad Nineve; de mensen hadden Gods boodschap gehoord en zich van het kwaad afgekeerd. Maar enkele generaties later heerste het kwaad alweer en verkondigde de profeet Nahum het oordeel over het slechte volk. Nineve wordt een ‘bloedstad’ genoemd (3:1), een stad van ‘wreedheid’ (3:19) en de Assyriërs worden veroordeeld om hun arrogantie (1:10-11), afgodendienst (1:14), moord, leugens, bedrog en sociale ongerechtigheid (3:1-19).


Vanwege hun zonden voorspelde Nahum dat dit trotse en machtige volk uiteindelijk vernietigd zou worden. Het einde kwam al na 50 jaar.


In dit oordeel over Assyrië en zijn hoofdstad Nineve veroordeelt God een zondige wereld. En de boodschap is helder: ongehoorzaamheid, opstandigheid en onrechtvaardigheid zullen niet de overhand hebben, maar zwaar gestraft worden door een rechtvaardige en heilige God, die over de aarde regeert.


Als jij Nahum leest, ervaar dan Gods woede als Hij afrekent met de zonde en gerechtigheid brengt. Besluit onder zijn leiding te leven en je te houden aan zijn regels, geboden en richtlijnen voor het leven.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.