MOB-versie | Naar grote versieJona

Kernpunten

  • Doel: Laten zien hoe groot Gods genade is: de boodschap van verlossing is voor alle mensen.
  • Schrijver: Jona, zoon van Amittai geschreven voor Israël en Gods kinderen overal ter wereld.
  • Datering: Ongeveer 785-760 v.Chr. achtergrondJona trad op in de periode voor Amos en deed zijn werk onder Jerobeam II, Israëls machtigste koning (793-753 v.Chr.; zie 2 Koningen 14:23-25). Assyrië was Israëls grote vijand en Israël werd door hen verslagen in 722 v.Chr. Nineve’s berouw moet van korte duur geweest zijn, want de stad werd verwoest in 612 v.Chr.
  • Sleutelvers: "Waarom zou Ik dan geen medelijden voelen met die grote stad met meer dan honderdtwintigduizend mensen, die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren?" (4:11)
  • Hoofdpersonen: Jona, kapitein en bemanning van het schip.
  • Belangrijke plaatsen: Jafo en Nineve.
  • Bijzondere kenmerken: Dit boek verschilt van de andere profetische boeken, omdat het niet draait om profetieën, maar het verhaal van de profeet vertelt. Zijn boodschap aan het volk van Nineve wordt zelfs maar in één vers genoemd (3:4). Jona is een historisch verhaal. Het wordt ook genoemd door Jezus als een beeld van zijn dood en opstanding (Mattheüs 12:38-42).

 

Jona in vogelvlucht
De zonde tiert welig in onze samenleving: dagelijkse krantenkoppen en overvolle gevangenissen getuigen daarvan. In haar kindermishandeling, pornografie, seriemoorden, terrorisme, anarchie en wrede dictaturen, schijnt de wereld over te lopen van geweld, haat en corruptie. Wanneer we deze ellende lezen, horen en soms zelfs meemaken, beginnen we de noodzaak van Gods oordeel te begrijpen. We kunnen zelfs bij onszelf bemerken dat we wraakgevoelens koesteren tegen geweldplegers. Zulke mensen zijn toch niet meer te vergeven! Maar stel dat – terwijl je er zo over denkt – God je zou opdragen het Evangelie te brengen aan de grootste misdadigers; hoe zou jij dan reageren?
Jona kreeg die taak.


Assyrië, een groot maar in moreel opzicht slecht rijk, was Israëls meest gevreesde vijand. De Assyriërs lieten God en de hele wereld hun macht zien door allerlei verschrikkelijke wreedheid.


Toen Jona dus van God hoorde dat hij naar Assyrië moest gaan en de mensen daar moest oproepen tot berouw, vluchtte hij…in de tegenovergestelde richting.
Het boek Jona vertelt het verhaal van de vlucht van deze profeet en hoe God hem tegenhield en deed omkeren.


Maar het is veel meer dan een verhaal over een man en een grote vis: Jona’s verhaal is een duidelijke illustratie van Gods genade en goedheid. Niemand verdiende Gods gunst minder dan het volk van Nineve, hoofdstad van Assyrië. Jona wist dit. Maar hij wist ook dat God hen zou vergeven en zegenen als ze zich zouden bekeren en Hem zouden dienen. Jona kende ook de kracht van Gods boodschap, zodat zelfs door zijn eigen, zwakke prediking zij zouden reageren en gespaard zouden blijven voor Gods oordeel. Maar Jona haatte de Assyriërs en zon op wraak, niet op genade voor hen.


En dus vluchtte hij. Uiteindelijk gehoorzaamde Jona en preekte hij in de straten van Nineve; het volk kreeg berouw en werd verlost van het oordeel. Toen werd Jona boos en beklaagde zich bij God, ‘Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent. U wordt niet snel boos en bent erg vriendelijk, ik wist hoe gemakkelijk U ertoe zou kunnen besluiten af te zien van het plan deze mensen te vernietigen’ (4:2).


Aan het eind confronteert God Jona met zijn egocentrische waarden en zijn gebrek aan medelijden, als Hij zegt: ‘Waarom zou Ik dan geen medelijden voelen met die grote stad met meer dan honderdtwintigduizend mensen, die zich nergens van bewust zijn, nog afgezien van al die onschuldige dieren?’ (4:11).


Wanneer je Jona leest, besef dan hoe groot Gods liefde en barmhartigheid is en realiseer je dat niemand te ver heen is voor vergeving.


Het Evangelie is voor ieder die berouw heeft en gelooft. Ga eens bidden voor degenen die het verst verwijderd schijnen van het Koninkrijk en zoek naar wegen om hun over God te vertellen. Leer van het verhaal van deze koppige profeet en besluit om God te gehoorzamen door te doen wat Hij ook vraagt en te gaan waarheen Hij je ook leidt.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.