MOB-versie | Naar grote versieRuth

Kernpunten

  • Doel: Laten zien hoe drie mensen stand hielden en trouw bleven aan God.
  • Schrijver: Onbekend. Sommigen denken dat het Samuël was, maar aspecten van het verhaal doen vermoeden dat het geschreven werd na Samuëls dood.
  • Datering: Geschreven na de tijd van de richters (1375-1050 vóór Christus)
  • Achtergrond: Een donkere tijd in Israëls geschiedenis, toen het volk alleen voor zichzelf leefde en niet voor God (Rechters 17:6).
  • Sleutelvers: "Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag mij alstublieft niet u te verlaten. Ik wil altijd bij u blijven. Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God’" (1:16).
  • Hoofdpersonen: Ruth, Noömi  en Boaz.
  • Belangrijke plaatsen: Moab en Bethlehem.

Ruth in vogelvlucht
Als iemand zegt: ‘Ik zal je eens wat vertellen over mijn schoonmoeder,’ verwachten we meestal een negatieve opmerking of een humoristisch verhaal, omdat de schoonmoeder-karikatuur nu eenmaal een gewild onderwerp is om eens flink over te lachen.


Het boek Ruth vertelt echter een heel ander verhaal. Ruth hield van haar schoonmoeder Noömi. Zelf pas weduwe geworden smeekte zij Noömi of zij bij haar mocht blijven, zelfs als dat zou betekenen dat ze haar eigen land zou moeten verlaten. Oprecht sprak Ruth: ‘Uw volk zal mijn volk zijn en uw God mijn God’ (1:16).


Noömi gaf toe en Ruth reisde met haar mee naar Bethlehem. Over Noömi wordt niet veel verteld, behalve dat ze veel van Ruth hield. Kennelijk was Noömi’s leven een krachtig getuigenis van het bestaan van God. Ruth werd tot haar aangetrokken…én tot de God die zij aanbad. In de daaropvolgende maanden en jaren leidde God deze jonge Moabitische weduwe naar een man, genaamd Boaz, met wie ze uiteindelijk trouwde. Het gevolg was dat ze de overgrootmoeder van David werd en een voorouder in de lijn van de Messias. Wat een enorme invloed had Noömi’s leven gehad!


Het boek Ruth is ook een verhaal over Gods genade in moeilijke omstandigheden. Het verhaal speelt zich af tijdens de jaren van de richters, een periode van ongehoorzaamheid, afgodendienst en geweld. Toch zijn er in tijden van nood en diepe wanhoop nog altijd mensen die God volgen en God werkt door hen heen. De wereld kan wel eens vol ontmoediging en tegenwerking lijken, maar er zijn altijd mensen die God volgen. Om zijn doel te bereiken, zal Hij ieder gebruiken die voor Hem openstaat.


Ruth was een Moabitische en Boaz een nakomeling van Rachab, een voormalige prostituee uit Jericho. Desondanks trokken hun nakomelingen de familielijn door waaruit de Messias in deze wereld gekomen is. Lees dit boek en vat moed. God is aan het werk in de wereld en Hij wil jou gebruiken. God zou je kunnen gebruiken – zoals Hij ook Noömi gebruikt heeft – om je familie en vrienden bij Hem te brengen.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.