MOB-versie | Naar grote versieJoël

Kernpunten

  • Doel: De mensen in Juda waarschuwen voor Gods komende oordeel vanwege hun zonden en er op aandringen dat zij zich weer tot God zouden keren.
  • Schrijver: Joël, zoon van Petuël.
  • Geschreven voor: De bevolking van Juda, het zuidelijk koninkrijk en voor Gods kinderen overal ter wereld.
  • Datering: Waarschijnlijk gedurende de tijd dat Joël profeteerde, circa 835-796 v.Chr.
  • Achtergrond: De bevolking van Juda was welvarend en zelfvoldaan geworden. De mensen lieten zich weinig gelegen liggen aan God, waren egocentrisch geworden en hadden zich tot de zonde en de afgoden gekeerd. Joël waarschuwde dat deze wijze van leven onvermijdelijk zou leiden tot Gods oordeel.
  • Sleutelverzen: "Daarom zegt de Here : ‘Kom nu bij Mij terug, nu kan het nog. Geef Mij heel uw hart. Kom met vasten, tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren!’ Ga terug naar de Here, uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid en heeft berouw over de toegezegde straf." (2:12-13)
  • Hoofdpersonen: Joël en het volk van Juda.
  • Belangrijke plaatsen: Jeruzalem

 

Joël in vogelvlucht
Eén enkele bom kan een hele stad vernietigen en de wereld is een nucleair tijdperk binnengegaan. Gesplitste atomen brengen een kracht voort, die nooit eerder vertoond werd.


Bij de lanceerinrichting loeien de raketmotoren en het ruimtevaartuig wordt het heelal in gedreven. Ontdekkingen waar eeuwenlang alleen maar over gedroomd kon worden, staan ons ter beschikking nu wij het universum gaan verkennen.
Vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, vloedgolven, orkanen en tornado’s ontketenen onbeheersbare en niet te stuiten krachtsuitbarstingen.
Het enige wat wij kunnen doen, is proberen ze te vermijden en na afloop de restanten bijeenrapen.


Kracht, macht en sterkte – met ontzag kijken wij naar de natuurlijke en de door de mens gemaakte blijken ervan.


aar geen van deze krachten kan zich meten met de kracht en macht van de alomtegenwoordige God. Als Schepper van de sterrenstelsels, atomen en natuurwetten heerst de Almachtige God over alles wat er is en ooit zal zijn. Hoe dwaas is het zonder Hem te willen leven; hoe onverstandig om van Hem weg te rennen en je voor Hem te verbergen; hoe belachelijk om Hem niet te gehoorzamen.


Toch doen we dat. Al sinds het paradijs hebben wij, mensen, geprobeerd onafhankelijk van zijn leiding te leven, alsof we zelf goden waren en ons eigen lot in handen hadden. En Hij heeft onze opstandigheid getolereerd. Maar spoedig zal de ‘dag van de Here’ komen.
Over deze dag spreekt de profeet Joël en die vormt ook het thema van het naar hem genoemde bijbelboek. Op die dag zal God oordelen over alle onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid; alle rekeningen zullen vereffend worden en alles wat krom was, wordt dan rechtgebogen.


Wij weten maar heel weinig over Joël: alleen dat hij profeet was en dat zijn vader Petuël heette. Hij heeft waarschijnlijk in Jeruzalem gewoond, omdat zijn profetieën waren gericht aan het zuidelijk koninkrijk Juda. Maar wie hij ook was, in dit korte en krachtige boek spreekt Joël rechttoe rechtaan en krachtig. Zijn boodschap is er een van aankondiging en waarschuwing, maar is ook vervuld van hoop. Joël vertelt dat onze Schepper, de Almachtige God, ook genadig is en ieder wil zegenen die op Hem vertrouwt.


Joël begint met een beschrijving van een vreselijke sprinkhanenplaag, die het hele land overdekt en de oogst vernietigt. De vernietiging die door deze beestjes wordt veroorzaakt, is slechts een kleine voorproef van het komende oordeel van God, de dag van de Here. Daarom dringt Joël er bij de mensen op aan dat zij hun zonden wegdoen en terugkeren bij God. Door deze boodschap van oordeel en de noodzaak van berouw heen klinkt de bevestiging van Gods goedheid en de zegeningen die Hij belooft aan allen die Hem volgen. Feitelijk zal ‘ieder die dan de naam van de Here aanroept, gered worden’ (2:32).
Als jij Joël leest, deel dan zijn visie op Gods macht en kracht én op Gods uiteindelijke oordeel over de zonde. Kies ervoor Hem te volgen en te gehoorzamen en aanbid God als de Heer over jouw leven.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.