MOB-versie | Naar grote versieGenesis

Kernpunten

  • Doel: Verslaglegging van Gods schepping van de wereld en zijn verlangen naar een volk dat Hem aanbidden wil.
  • Schrijver: Mozes
  • Geschreven voor: Het volk van Israël
  • Datering: 1450-1410 vóór Christus
  • Achtergrond: Het gebied dat tegenwoordig het Midden-Oosten wordt genoemd.
  • Sleutelverzen: God schiep daarop de mens als zijn evenbeeld. Als man en vrouw schiep Hij hen (1:27). Dan zal Ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Als iemand u zegent, zal Ik hem zegenen en als iemand u vervloekt, zal Ik hem vervloeken. U zult voor alle volken een zegen zijn (12:2, 3).
  • Hoofdpersonen: Adam, Eva, Noach, Abraham, Sara, ­Isaak, Rebekka, Jakob, Jozef


Genesis in vogelvlucht
Begin… Start… Aanvang… Opening… Deze woorden hebben iets verfrissends en optimistisch, of ze nu gaan over de dageraad, de geboorte van een kind, de prelude van een symfonie of de eerste kilometers van een familie die op vakantie gaat.
Een begin, probleemloos en veelbelovend, geeft hoop en maakt dat je verwachtingsvol de toekomst tegemoet ziet.


Genesis betekent ‘begin’ of ‘oorsprong’ en het is een verslag van het begin van de wereld, van de mensheid, van families, beschaving en redding. Het is het verhaal van Gods doel en zijn plan met de schepping. Genesis, als het boek dat het ‘begin’ beschrijft, zet de toon voor de hele Bijbel. Het laat ons niet alleen kennismaken met de persoon en het Karakter van God (Schepper, Bewaarder, Rechter, Verlosser), maar ook met de waarde en waardigheid van de mens (gemaakt naar Gods beeld, gered door genade, bruikbaar voor God in de wereld), de tragedie en de gevolgen van de zonde (de zondeval, de scheiding van God, het oordeel) en de belofte en verzekering van redding (verbond, vergeving en de beloofde Messias).


God… met Hem begint Genesis. Ineens zien we Hem – majesteitelijk in zijn macht en bezig met een groots plan – bezig met de schepping van de wereld, met als grootste resultaat een man en een vrouw, gemaakt naar zijn beeld (1:26, 27).
Niet lang daarna kwam echter de zonde in de wereld en werd Satan ontmaskerd. De onschuld en volmaaktheid van de schepping werden kapot gemaakt door de zondeval (de bewuste ongehoorzaamheid van Adam en Eva). De vriendschap met God was verbroken en het kwaad begon zijn vernietigende web te weven.


Snel opeenvolgend lezen wij hoe Adam en Eva uit hun prachtige tuin werden verbannen, hoe hun eerste zoon een moordenaar werd en hoe het met de wereld van kwaad tot erger ging.


Ook lezen we hoe God uiteindelijk iedereen op aarde vernietigde, behalve een kleine familie, met Noach aan het hoofd als enige die God trouw gebleven was.
Als we bij Abraham komen op de vlaktes van Kanaän, ontdekken wij het begin van Gods verbondsvolk en zien we zijn reddingsplan vorm aannemen: geloof leidt tot verlossing. Abrahams nakomelingen zullen Gods volk zijn en de Redder van de wereld zal voortkomen uit dit uitverkoren volk.


De verhalen over Isaak, Jakob en Jozef die hierop volgen, zijn veel meer dan slechts interessante persoonsbeschrijvingen. Zij leggen de nadruk op Gods beloften en zijn het bewijs dat Hij trouw en betrouwbaar is.


De mensen die wij in Genesis ontmoeten, zijn gewone, eenvoudige mensen en toch gebruikte God hen om grote dingen te doen. Hier worden levendige beelden geschetst die laten zien hoe God gebruik kan maken – en dat ook werkelijk doet – van allerlei soorten mensen om zijn plannen te verwezenlijken… zelfs mensen als jij en ik.

 

Lees Genesis en vat moed. Er is hoop! Hoe somber de toestand in de wereld ook lijkt, God heeft een plan. Hoe onbelangrijk en nutteloos jij je soms ook voelt, God houdt van je en wil jou gebruiken in zijn plan. Al ben je zondig en ver verwijderd van God, zijn redding is er ook voor jou. Lees Genesis… en vat moed!

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.