MOB-versie | Naar grote versieDeuteronomium

Kernpunten

  • Doel: Het volk herinneren aan wat God heeft gedaan en het aanmoedigen zich opnieuw persoonlijk aan Hem toe te wijden.
  • Schrijver: Mozes (behalve de laatste samenvatting, die waarschijnlijk na Mozes’ dood door Jozua werd geschreven).
  • Geschreven voor: Israël (de nieuwe generatie, die op het punt staat het beloofde land binnen te gaan).
  • Datering: Ongeveer 1407-1406 vóór Christus
  • Achtergrond: De oostelijke oever van de Jordaan, met Kanaän in het zicht
  • Sleutelvers: "Weet daarom dat de Here, uw God, de enige God en ook een trouwe God is die aan duizenden generaties zijn beloften waarmaakt en zijn liefde toont aan hen die van Hem houden en zijn geboden gehoorzamen" (7:9).
  • Hoofdpersonen: Mozes en Jozua
  • Belangrijke plaatsen: De vlakten van Moab

 

Deuteronomium in vogelvlucht
Een klassenreünie, plakboeken en fotoalbums, bekende liedjes en de buurt waarin je bent opgegroeid... als oude vrienden schudden ze onze herinneringen wakker en maken emoties in ons los. Het verleden is een caleidoscoop van beloften, mislukkingen, overwinningen en fouten. Soms vergeten we liever de herinneringen die te pijnlijk zijn.


Meestal verdwijnen herinneringen aan vervelende gebeurtenissen geleidelijk aan in ons onderbewustzijn. Maar er zijn dingen die niet vergeten mógen worden: fouten moeten niet opnieuw gemaakt worden, gedane beloften moeten worden ingelost en de herinnering aan speciale gebeurtenissen kan ons bemoedigen en aanzetten tot actie.


Het boek Deuteronomium is geschreven als een verdrag tussen een koning en zijn onderdanen en is typerend voor het tweede millennium vóór Christus. Het roept Israël op zich te herinneren wie God is en wat Hij heeft gedaan.


Door gebrek aan geloof heeft de vorige generatie Israëlieten veertig jaar door de woestijn gezworven en is daar gestorven. Ze lieten Egypte achter zich, maar kwamen nooit aan in het beloofde land.


Op de oostoever van de Jordaan bereidde Mozes daarna de zonen en dochters van die ongelovige generatie voor op de inname van het land. Na een korte geschiedenisles over Gods grote daden voor zijn volk, behandelde Mozes opnieuw de wet. Daarna bevestigde hij opnieuw het Verbond, Gods overeenkomst met zijn volk.


De lessen zijn duidelijk: om wat God heeft gedaan, moet Israël hoop hebben en Hem volgen; om wat Hij van hen verwacht, moeten ze luisteren en gehoorzamen; om wie Hij is, moeten ze Hem met heel hun hart liefhebben. Als zij deze lessen ter harte nemen, zullen ze voorbereid zijn om het beloofde land in bezit te nemen.


Als je Deuteronomium leest, denk er dan aan hoe God zijn goedheid ook in jouw leven heeft laten zien. Het is daarom goed om je steeds opnieuw voor te nemen op Hem te vertrouwen, Hem lief te hebben en te gehoorzamen.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.