MOB-versie | Naar grote versieEzechiël

Kernpunten

  • Doel: Aankondigen van Gods oordeel over Israël en de andere volken en het voorspellen van de uiteindelijke verlossing van Gods volk.
  • Schrijver: Ezechiël, de zoon van Buzi, Leviet uit de familie van Sadok.
    Geschreven voor: De Joden in ballingschap in Babel en Gods volk in het algemeen
  • Datering: Ongeveer 571 vóór Christus.
  • Achtergrond: Ezechiël was een jongere tijdgenoot van Jeremia. Terwijl Jeremia zijn dienst vervulde onder het volk dat nog in Juda woonde, profeteerde Ezechiël voor hen die al in Babel in ballingschap waren, na de val van Jojachin. Hij werd daarheen gebracht in 597 vóór Christus.
  • Sleutelverzen: "Want Ik zal u weer terugbrengen naar uw vaderland Israël. Dan zal Ik u met zuiver water besprenkelen, zodat u rein wordt. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u zuiveren. Ik zal u een nieuw hart geven – en nieuwe en goede verlangens – en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven." (36:24-26)
  • Hoofdpersonen: Ezechiël, leiders van Israël, Ezechiëls vrouw, Nebukadnessar en ‘de prins’.
  • Belangrijke plaatsen: Jeruzalem, Babel en Egypte.

 

Ezechiël in vogelvlucht
Een computer kan worden geprogrammeerd om te reageren op jouw commando. Een hond kun je leren gehoorzamen door het geven van beloningen en straffen. Maar zoals elke ouder weet, zijn kinderen niet zo gemakkelijk op te voeden. Mensen hebben een wil en hebben de keuze zich te onderwerpen en het onderricht van hun ouders en leiders te volgen.


Natuurlijk is discipline een belangrijk deel van het proces; kinderen moeten weten dat ongehoorzaamheid gevolgen heeft, maar ze hebben altijd een keuze. Het zijn geen machines of dieren.


Gods kinderen moeten leren hun hemelse Vader te gehoorzamen.
Naar zijn beeld geschapen, hebben ze een keuze en God staat hun toe te kiezen.
Ezechiël was een man die ervoor koos God te gehoorzamen. Hoewel hij priester was (1:3), werkte hij 22 jaar lang als ‘straatprediker’ in Babylon, waarbij hij iedereen vertelde over Gods oordeel en verlossing en opriep tot berouw en gehoorzaamheid.


En Ezechiël leefde naar wat hij preekte. Tijdens zijn dienst droeg God hem op zijn boodschappen te illustreren met zichtbare dramatiek.


Dit hield in dat hij 1 390 dagen lang op zijn zij lag, waarbij hij per dag een maaltijd van 200 gram mocht eten, gekookt op een vuur van uitwerpselen; 2 dat hij zijn hoofd en baard kaal moest scheren en 3 dat hij geen verdriet mocht tonen toen zijn vrouw stierf. Hij gehoorzaamde en droeg gelovig Gods woorden uit.


Waarschijnlijk zal God jou niet vragen zoiets dramatisch of moeilijks te doen, maar als Hij het vroeg, zou je het dan doen?


Het boek Ezechiël vertelt de geschiedenis van het leven en de dienst van de profeet. Het begint met zijn roeping tot profeet en aanstelling als ‘wachter over Israël’ (hoofdstuk 1-3). Ezechiël begon onmiddellijk met preken en demonstreerde Gods waarheid, toen hij het naderend beleg en de verwoesting van Jeruzalem voorspelde (hoofdstuk 4-24). Deze verwoesting zou Gods oordeel zijn over de afgoderij van het volk. Ezechiël daagde hen uit van hun verkeerde wegen terug te keren. In het volgende deel sprak hij tot de omliggende landen en profeteerde dat God ook hen zou veroordelen om hun zonden (hoofdstuk 25-32). Het boek eindigt met een boodschap van hoop als Ezechiël Gods trouw verkondigt en de toekomstige zegeningen voor Gods volk voorzegt (hoofdstuk 33-48).


Als je dit aangrijpende verslag leest, let dan op hoe Ezechiël zonder angst het Woord van God brengt aan de verbannen Joden in de straten van Babylon en luister naar de tijdloze waarheid van Gods liefde en macht. Denk aan ieders persoonlijke verantwoordelijkheid om God te vertrouwen en aan Gods onvermijdelijke oordeel over afgoderij, tegenwerking en onverschilligheid. Neem je dan voor God te gehoorzamen in alles… wat, waar en wanneer Hij ook vraagt.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.