MOB-versie | Naar grote versieHabakuk

Kernpunten

  • Doel: Laten zien dat God alles in de wereld nog steeds in handen heeft, ondanks de ogenschijnlijke overwinning van het kwaad.
  • Schrijver: Habakuk
  • Geschreven voor: Juda (het zuidelijk koninkrijk) en Gods kinderen overal ter wereld.
  • Datering: Tussen 612 en 588 vóór Christus.
  • Achtergrond: Babel was de heersende wereldmacht geworden en Juda zou al spoedig de vernietigende macht van Babel ervaren.
  • Sleutelvers:"‘Here, ik heb van uw roemruchte daden gehoord en ben met ontzag vervuld voor wat U gaat doen. Laat uw daden herleven in deze tijd, maak uw kracht openbaar. Al bent U toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben!" (3:2)
  • Hoofdpersonen: Habakuk en de Babyloniërs.
  • Belangrijke plaats: Juda

 

Habakuk in vogelvlucht
Van simpele kindervragen tot complexe universitaire duscussies, het leven zit vol vragen. Met de vraag naar het waarom, hoe en wanneer duiken wij onder de oppervlakte om bevredigende antwoorden te vinden. Maar niet voor alle vragen bestaan kant-en-klare, netjes verpakte antwoorden. Deze onbeantwoorde vraagstellingen roepen nog meer vragen op en daarbij vaak knagende twijfel. Sommige mensen kiezen ervoor met hun twijfels te leven; zij negeren ze en gaan voort met hun leven. Anderen worden cynisch en hard.


Maar er zijn ook mensen die deze beide mogelijkheden verwerpen en blijven doorvragen, altijd op zoek naar antwoorden.


Habakuk was zo’n man die bleef zoeken naar antwoorden. Verontrust door alles wat hij zag, stelde hij moeilijke vragen. Toch waren zijn vragen niet zozeer intellectuele oefeningen of bittere klachten. Habakuk zag een stervende wereld en het brak zijn hart. Waarom is er kwaad in de wereld? Waarom lijkt het erop dat de slechte mensen het altijd winnen? Heel vrijmoedig en vol vertrouwen bracht hij zijn klachten bij God. En God antwoordde hem…met een lawine van bewijzen en voorspellingen.


De vragen van de profeet en Gods antwoorden zijn in dit boek opgenomen. Zodra wij erin gaan lezen, worden we geconfronteerd met zijn dringende roep: ‘Here, hoelang moet ik nog om hulp roepen zonder dat U het hoort? Ik schreeuw: “Help! Geweld!”, maar U doet niets’ (1:2).


Feitelijk is het grootste deel van het eerste hoofdstuk aan dit soort vragen gewijd. Aan het begin van hoofdstuk 2 verklaart Habakuk dat hij zal wachten op Gods antwoord op zijn klachten.


Dan begint God te spreken: Hij vertelt de profeet dat deze alles helemaal moet opschrijven, zodat iedereen het zal zien en begrijpen. ‘Het kan er op lijken’, zegt God, ‘dat de slechte mensen de overhand hebben, maar uiteindelijk zullen zij geoordeeld worden en zal gerechtigheid zegevieren.’


Het oordeel komt niet zo snel, maar het komt. Hoofdstuk 2 bevat Gods antwoorden. Vervolgens eindigt Habakuk zijn boek met een gebed van overwinning. Met beantwoorde vragen en nieuw inzicht in Gods kracht en liefde, verheugt Habakuk zich in wie God is en in wat Hij zal doen. ‘Tóch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt! De Oppermachtige Here is mijn kracht. Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen.’


Luister naar de diepe vragen die Habakuk vrijmoedig voor God neerlegt en bedenk je dan dat ook jij je verdriet en vragen bij Hem kunt brengen. Luister naar Gods antwoorden en wees blij dat Hij in de wereld én in jouw leven aan het werk is.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.