MOB-versie | Naar grote versie
Antwoorden van 24-01-2022 (niveau 3)eerdere test 24 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 24-01-2022 zo ingevuld: 

Als Jozef eens met zijn zonen Manasse en Efraïm op bezoek is bij zijn vader Jakob, besluit Jakob zijn kleinkinderen te zegenen en hij legt zijn handen op de hoofden van Manasse en Efraïm.

Wat is opvallend aan deze zegening?


88 % (afgerond)Jakob geeft de grootste zegen aan de jongste zoon. 
1 % (afgerond)Jozef heeft aan Jakob gevraagd om dit niet te doen.
8 % (afgerond)Jakob heeft geen kracht meer in zijn armen en moet geholpen worden.
3 % (afgerond)Jakob spreekt een andere taal dan Manasse en EfraÔm.

Jakob legde zijn handen kruislings op de jongens die voor hem stonden. Jakobs rechterhand op het hoofd van de jongste zoon en zijn linkerhand op het hoofd van de oudste. Dit had tot gevolg dat de jongere een grotere zegen kreeg dan de oudere zoon.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken staan veel waarheden. Ook deze, dat mensen graag kwaad van een ander horen en doorvertellen.

Spreuken zegt dat men het opneemt alsof het ........ .


52 % (afgerond)drinken is voor een dorstige
43 % (afgerond)een lekkernij is 
1 % (afgerond)een edelsteen is
4 % (afgerond)goud is

Spreuken 18:8 zegt dat de woorden van een lasteraar gulzig worden opgenomen alsof het een lekkernij is.

 

De HSV zegt: "De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Matteüs wordt beschreven hoe tijdens een maaltijd een vrouw binnenkomt en Jezus zalft met kostbare olie.

In wiens huis gebeurt dat?


6 % (afgerond)In het huis van de hogepriester.
9 % (afgerond)In het huis van Nicodemus.
62 % (afgerond)In het huis van Simon (de melaatse). 
23 % (afgerond)In het huis van MatteŁs (de tollenaar).

In de Bijbel staat dat toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat (melaatsheid) had geleden – aanlag voor een maaltijd, er een vrouw naar hem toekwam. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich, die ze uitgoot over Jezus' hoofd.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus beschrijft in de brief aan Titus de kern van het evangelie.

Met welke woorden doet hij dat?


49 % (afgerond)God heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. 
19 % (afgerond)Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
11 % (afgerond)Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus heeft verlost.
21 % (afgerond)Het evangelie is Gods reddende kracht voor allen die geloven.

Alle antwoorden geven de kern van het evangelie aan. De 'foute' antwoorden staan in Johannes 3:16, Romeinen 1:16 en Romeinen 3:24 (in willekeurige volgorde).

Zie ook onz pagina Titus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
60% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)