3304 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-05-2022 (niveau 2)eerdere test 18 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-05-2022 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Leviticus wordt geschreven over de tabernakel.

Wie mocht(en) binnengaan in het allerheiligste deel van die tabernakel?


1 % (afgerond)Alleen Mozes.
97 % (afgerond)Alleen de hogepriester. 
2 % (afgerond)Alle priesters.

Aäron werd door God aangesteld als hogepriester en alleen hij mocht het allerheiligste (het heilige der heiligen) binnengaan.

Later ging dit over op zijn zoon Eleazar.

Zie Numeri 20:22 e.v.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Volgens het Bijbelboek Spreuken wakkeren krenkende woorden woede aan, maar wat doet drift bedaren?


2 % (afgerond)Een flinke nachtrust.
1 % (afgerond)Een goed glas wijn.
93 % (afgerond)Een vriendelijk antwoord. 
4 % (afgerond)Een goede maaltijd.

"Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren," zegt Spreuken 15:1.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Lucas vertelt Jezus het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan', die een gewonde man langs de kant van de weg hulp biedt.

Welke bewering over de barmhartige Samaritaan is niet juist?


11 % (afgerond)Hij giet olie en wijn over de wonden van de man en verbindt ze.
83 % (afgerond)Hij neemt de gewonde man mee naar zijn huis om voor hem te zorgen. 
2 % (afgerond)Hij zet de gewonde man op zijn eigen rijdier.
4 % (afgerond)Hij krijgt medelijden met de gewonde man.

"Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: 'Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.'"Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Hoe moeten mannen, volgens de eerste brief van Petrus, met hun vrouwen omgaan?


35 % (afgerond)Verstandig en respectvol. 
20 % (afgerond)In het besef dat zij geliefde kinderen van God zijn.
45 % (afgerond)Liefdevol en zorgzaam.

Petrus is kort en bondig in zijn advies: "U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die kwetsbaarder is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg."Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
77% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl