MOB-versie | Naar grote versie
Antwoorden van 25-11-2020 (niveau 2)eerdere test 25 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 25-11-2020 zo ingevuld: 

In de woestijn klaagt het volk Israël voor de zoveelste keer tegen Mozes en God: "Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Om ons in de woestijn te laten sterven?" God straft het volk door een plaag van giftige slangen, die velen van het volk doden.

Hoe kan degene die gebeten is in leven blijven?


2 % (afgerond)Door de zegen van Mozes.
1 % (afgerond)Door tegengif, uit planten gemaakt.
6 % (afgerond)Door God een offer te brengen.
91 % (afgerond)Door op te zien naar de koperen slang. 

Mozes bidt tot God en krijgt opdracht om een slang van koper te maken en die op een stang te plaatsen.

Wie daarnaar opkeek werd behouden.

In Johannes 3:14 gebruikt Jezus dit als vergelijking met hemzelf. Ook hij zou worden verhoogd, namelijk aan het kruis.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Hoofdstuk 5 van het Bijbelboek Prediker begint met de les: "Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften."

Waarom moet je niet te haastig zijn om God iets te beloven?


Omdat God geen contact met je wil.
36 % (afgerond)Omdat God in de hemel is en jij op aarde bent. 
64 % (afgerond)Omdat je het toch niet in kunt lossen.
Omdat God je niet kan horen.Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament is geschreven door Lucas. Hierin staat het verhaal over een man die beroofd wordt en halfdood wordt achtergelaten.

In welke volgorde komen de personen langs die al dan niet te hulp schieten?


58 % (afgerond)priester, Leviet, Samaritaan 
4 % (afgerond)priester, schriftgeleerde, Samaritaan
27 % (afgerond)Leviet, priester, Samaritaan
10 % (afgerond)schriftgeleerde, Leviet, Samaritaan

Het bijzondere aan dit verhaal is dat juist een Samaritaan degene was die hielp. Joden en Samaritanen gingen namelijk niet met elkaar om.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief: "U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem."

Wat wordt hierdoor ervaren?


9 % (afgerond)Een heerlijke rust.
53 % (afgerond)Een onuitsprekelijke, hemelse vreugde 
22 % (afgerond)Een diep verlangen.
16 % (afgerond)Een ongelooflijke blijdschap.

Petrus zegt: "U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde."Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
59% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)