3546 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-10-2020 (niveau 1)eerdere test 26 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 26-10-2020 zo ingevuld: 

De moeder van Mozes legt haar drie maanden oude zoon in een mandje tussen het riet, aan de oever van de Nijl.

Waarom?


1 % (afgerond)Omdat zij als gevolg van een hongersnood geen eten voor haar zoon heeft.
98 % (afgerond)Omdat de farao heeft gezegd dat de pasgeboren jongetjes gedood moeten worden. 
2 % (afgerond)Omdat God gezegd heeft dat ze dat moet doen.

Deze Israëlitische vrouw wilde haar zoon redden uit de hand van de Egyptische farao. Zij zette het mandje tussen het riet.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

"Een dwaas geeft uiting aan al zijn gevoelens, een wijze houdt ze in toom."

Is dit een uitspraak van Salomo?


20 % (afgerond)nee
80 % (afgerond)ja 

Deze uitspraak is inderdaad van Salomo en staat in het boek Spreuken, hoofdstuk 29.

Salomo, zoon van David, was een heel wijze koning in Israel. Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij schrijft over de tijd dat Jezus op aarde was.

In welke stad werd het pesachfeest (paasfeest) gevierd?


4 % (afgerond)Betlehem
96 % (afgerond)Jeruzalem 

Johannes schrijft hierover:"Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen." Johannes 11:55.

"De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest." Johannes 12:12.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

God is de Schepper van alle dingen.

In de brief aan de Hebreeën, in het Nieuwe Testament van de Bijbel, staat: "Niets van wat geschapen is blijft voor hem ........ ."


2 % (afgerond)bestaan
98 % (afgerond)verborgen 

"Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen (Hebreeën 4:13)."

God heeft alles geschapen; niets is onzichtbaar voor hem.Zie ook onz pagina HebreeŽn.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl