3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Rechters


Kernpunten

  • Doel: Laten zien dat Gods oordeel over de zonde zeker is, maar dat zijn vergeving van zonde en herstel van de relatie net zo zeker zijn voor wie berouw heeft.
  • Schrijver: Waarschijnlijk Samuël
  • Plaats: Het land Kanaän, later Israël genoemd. God had geholpen Kanaän te veroveren, dat bewoond werd door verschillende heidense volken. Maar het volk liep het risico dit beloofde land weer te verliezen, omdat ze niet vasthielden aan hun geloof en God ongehoorzaam waren.
  • Sleutelvers: "In die tijd was er immers geen koning in Israël, iedereen deed wat hem het beste leek" (17:6).
  • Hoofdpersonen: Otniël, Ehud, Debora, Gideon, Abime­lech, Jefta, Simson, Delila
  • Bijzonder kenmerk: Verslag van Israëls eerste burgeroorlog

 

Rechters in vogelvlucht
Echte helden zijn tegenwoordig moeilijk te vinden. De hedendaagse journalistiek en de media brengen de fouten en zwakheden van onze leiders haarscherp aan het licht; vergeefs zoeken we naar mannen en vrouwen die boven de massa uitsteken.


Muziek, film en de sportindustrieën produceren een onophoudelijke stroom van ‘sterren’, die naar de top schieten en daarna even snel weer uit beeld verdwijnen.
Rechters is een boek over helden: twaalf mannen en vrouwen, die Israël van zijn onderdrukkers bevrijdden. Deze richters waren verre van perfect: onder hen was een moordenaar, een overspelige man en iemand die alle wetten van gastvrijheid schond. Maar ze hadden zich onderworpen aan God en God gebruikte hen.


Rechters is ook een boek over de zonde en haar gevolgen. Net zoals een kleine snee of schaafwond zonder behandeling geïnfecteerd raakt, zo groeit ook de zonde en vergiftigt weldra het hele lichaam.


Het boek Jozua eindigt met een volk dat kiest voor God en klaarstaat om de zegeningen van het beloofde land in ontvangst te nemen. Maar toen ze zich eenmaal in Kanaän gevestigd hadden, raakten de Israëlieten hun geestelijke toewijding en motivatie kwijt. Toen Jozua en de ouderen stierven, kwam het volk in een leiderschapsvacuüm; er was geen sterke centrale regering. In plaats van te genieten van de vrijheid en welvaart in het beloofde land, betrad Israël de donkere eeuwen van haar geschiedenis.


Simpel gezegd was de reden voor deze snelle terugval de zonde, individueel en gemeenschappelijk. De eerste stap bij God vandaan was ongehoorzaamheid (1:11-2:5); de Israëlieten weigerden de vijanden in het land volledig uit te roeien. Dit leidde tot gemengde huwelijken en afgodendienst (2:6-3:7) en dat ‘iedereen deed wat hem het beste leek’ (17:6).


Al snel werden de Israëlieten gevangengenomen. In hun wanhoop smeekten zij God hen te redden. Trouw aan zijn belofte en uit liefde voor zijn volk gaf God een richter om zijn volk te bevrijden en gedurende een periode heerste er weer vrede. Maar al spoedig traden gemakzucht en ongehoorzaamheid weer in en begon alles van voren af aan.


Het boek Rechters omvat een periode van ruim 325 jaar en doet verslag van zes opeenvolgende perioden van onderdrukking en bevrijding en van de levensloop van twaalf bevrijders. Hun belagers waren Mesopotamiërs, Moabieten, Filistijnen, Kanaänieten, Midjanieten en Ammonieten. Verschillende soorten bevrijders – van Otniël tot Simson – werden door God gebruikt om zijn volk naar vrijheid en ware eredienst te leiden. Gods bevrijding door de richters is een krachtige demonstratie van zijn liefde en genade voor het volk van Israël.


Als je het boek Rechters leest, kijk dan eens goed naar deze helden uit de Joodse geschiedenis. Let erop hoe afhankelijk van God zij waren en kijk naar hun gehoorzaamheid aan zijn geboden. Besef hoe Israël door de zonde herhaaldelijk in een neerwaartse spiraal terechtkomt, weigert te leren van de vroegere fouten en alleen voor het moment leeft. Maar word vooral vervuld van ontzag voor Gods genade, waaruit Hij steeds opnieuw zijn volk bevrijdt.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl