MOB-versie | Naar grote versie




Antwoorden van 28-06-2022 (niveau 1)



eerdere test 28 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 28-06-2022 zo ingevuld:



 

Het volk Israël heeft veertig jaar door de woestijn gereisd, op weg naar het beloofde land Kanaän.

WAAR of NIET WAAR: De stad waar zij omheen moeten trekken om die in te nemen heet Jericho.


5 % (afgerond)niet waar
95 % (afgerond)waar 

In Jozua 2 staat dat de spionnen Jericho gaan verkennen en in Jozua 6 wordt verteld hoe de stad wordt ingenomen.



Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.



 

In psalm 23 beschrijft David, ooit schaapherder, hoe hij ervaart dat de Heer zijn herder is. Maar in diezelfde psalm zegt David ook: "U zalft mijn hoofd met olie."

Is David daadwerkelijk gezalfd?


8 % (afgerond)Nee, dit is alleen figuurlijk bedoeld.
5 % (afgerond)Ja, door koning Saul, voordat hij tegen Goliat ging strijden.
87 % (afgerond)Ja, hij is gezalfd tot koning over IsraŽl. 

David was de jongste zoon in het gezin. Hij was herder. Juist hij werd door God uitgekozen en SamuŽl gezalfd.



Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.



 

De vier evangelisten, in het Nieuwe Testament van de Bijbel, beschrijven ontmoetingen van Jezus met diverse mensen.

WAAR of NIET WAAR: Bartimeüs klimt in een vijgenboom omdat hij Jezus wil zien.


39 % (afgerond)waar
61 % (afgerond)niet waar 

Bartimeüs was een blinde bedelaar. De man die in de vijgenboom klom was Zacheüs, een tollenaar (Lucas 19).



Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.



 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Nadat hij tot bekering is gekomen heeft hij veel reizen gemaakt en brieven geschreven.

Aan de christenen in Rome schrijft hij: "Wanneer u de zonde dient, leidt dat ........ ; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak."


2 % (afgerond)tot depressie
6 % (afgerond)tot verslaving
93 % (afgerond)tot de dood 

De Bijbel zegt: "Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak."



Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.



TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)