3289 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-06-2022 (niveau 2)eerdere test 27 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 27-06-2022 zo ingevuld: 

Genesis vertelt over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. God heeft tegen Abraham gezegd: "Trek weg uit je land, verlaat je familie."

Waar woonde Abraham op dat moment?


6 % (afgerond)In Hebron.
3 % (afgerond)In Mamre.
89 % (afgerond)In Ur. 
3 % (afgerond)In Sichem.

Als je in Genesis over de roeping van Abraham leest zou je kunnen denken dat hij in Charan woonde toen hij door God werd geroepen. In Handelingen hoofdstuk zeven wordt duidelijk dat toen God Abraham riep, hij nog in Ur woonde. Waarschijnlijk is de roeping nogmaals gedaan omdat Abraham vanuit Ur naar Charan is gereisd en daar een langere tijd bleef wonen.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Ezechiël ziet in Babel, tijdens zijn roeping als profeet, een visioen (droombeeld).

In een stormwind ziet hij een vuur waarin zich wezens bevinden, die lijken op ........ .


46 % (afgerond)engelen
32 % (afgerond)mensen 
23 % (afgerond)viervoeters

De wezens die Ezechiël in een visioen in Babel zag, leken op mensen maar hadden ook vleugels. Ze hadden elk vier gezichten en hadden mensenhanden. Hun voeten blonken als koper en leken op de hoeven van een kalf.

Zie ook Ezechiël 10:18-22.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat Jezus eens twee blinden langs de weg ziet zitten.

Wat roepen zij naar Jezus?


5 % (afgerond)"Heer, Davids Zoon, genees ons."
83 % (afgerond)"Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!" 
8 % (afgerond)"Heer, heb erbarmen."
4 % (afgerond)"Heer, help ons."

De Bijbel zegt: "Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen: 'Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!' (Matteüs 20:30)"Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld hoe Stefanus getuigde van zijn Heer, Jezus Christus. 

Hoe kwam Stefanus aan zijn einde?


2 % (afgerond)Door kruisiging.
1 % (afgerond)Door het zwaard.
97 % (afgerond)Door steniging. 
1 % (afgerond)Door ophanging aan een touw.

In de Bijbel staat dat ze hem stenigden en dat hij zo stierf.

De apostel Jakobus stierf door het zwaard.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl