3304 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-05-2022 (niveau 1)eerdere test 18 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-05-2022 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste Bijbelboek, wordt verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob.

Jakob is bereid om voor zijn schoonvader Laban te werken om met diens dochter Rachel te mogen trouwen, maar als het zover is bedriegt zijn schoonvader hem.

Hoe?


1 % (afgerond)Hij laat Jakob zelf betalen voor de bruiloft.
99 % (afgerond)Hij geeft zijn oudste dochter Lea aan Jakob. 

Schoonvader Laban had twee dochters en Jakob was verliefd op de jongste. Nadat hij zeven jaar voor Laban had gewerkt, wilde hij graag met Rachel trouwen. Maar tijdens de bruiloft van een week, bracht Laban zijn oudste dochter bij Jakob. Pas 's morgens ontdekte Jakob dat het Lea was en Laban gebruikte de situatie om Jakob nog eens zeven jaar voor hem te laten werken.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek 1 Samuël staat dat de herdersjongen David het gevecht aangaat met de reus Goliat. Deze Goliat drijft de spot met de God van Israël.

Hoe verslaat David Goliat? 


Met de koninklijke wapenuitrusting van Saul.
1 % (afgerond)De jonge David is uitzonderlijk sterk.
David maakt heel slim gebruik van leeuwen en beren.
99 % (afgerond)Met een klein steentje uit zijn slinger. 

David gebruikte de techniek die hij als schaapherder vaak had toegepast om de kudde bij elkaar te houden en te verdedigen tegen leeuwen en beren.

David durfde het gevecht aan omdat hij geloofde dat God de overwinning kon geven; hij wist dat hij niet door eigen kracht Goliat kon verslaan.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

De priester Ezra speelde een belangrijke rol bij de terugkeer van de Israëlieten uit de 70-jarige ballingschap.

Met welk ander Bijbelboek vormt het Bijbelboek Ezra één geheel?


90 % (afgerond)Met Nehemia, waarin het herstel van de muur om Jeruzalem wordt beschreven. 
5 % (afgerond)Met Zacharia, waarin veel profetieŽn beschreven staan.
5 % (afgerond)Met 1 en 2 Koningen, waarin verteld wordt over de koningen van IsraŽl en Juda.

Het Bijbelboek Ezra spreekt over de uittocht uit Babel en de aankomst in Jeruzalem. Hoofdthema`s zijn hier: het bouwen van het altaar en de tempel. Bij de komst van Nehemia in Jeruzalem begint hij met de herbouw van de muur rondom deze stad en het aanbrengen van de poorten.Zie ook onz pagina Ezra.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus. Twee van hen, Petrus en Johannes, gaan rond het middaguur naar de tempel waar een verlamde man zit te bedelen.

Petrus zegt tegen hem: "In de naam van Jezus Christus van Nazaret, ........ ."


2 % (afgerond)bekeer je van je slechte daden
1 % (afgerond)ga ergens anders zitten
98 % (afgerond)sta op en loop 

Petrus en Johannes kunnen de man niets bieden op materieel gebied en dat zegt Petrus ook tegen hem. Johannes en hij kijken de man aan en dan mag Petrus hem genezen in de naam van Jezus Christus. Alle eer komt Hem toe en niet Petrus of Johannes.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
96% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl