3545 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-10-2020 (niveau 2)eerdere test 26 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-10-2020 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste Bijbelboek, wordt verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. De oudste zoon van Abraham heet Ismaël.

Wie is de moeder van Ismaël?


5 % (afgerond)Sara
3 % (afgerond)Rachab
92 % (afgerond)Hagar 
1 % (afgerond)Milka

Abraham was getrouwd met Sara. Toen zij geen kinderen kregen, bedacht Sara het plan dat Abraham een kind bij haar slavin Hagar zou verwekken. Dat kind zou dan als nakomeling van Abraham en Sara gelden (Genesis 16:2).

Milka was de vrouw van Abrahams broer Nachor.

Rachab hielp de twee spionnen van het volk Israël om uit Jericho te ontsnappen.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In Ezechiël 4 staat dat de profeet Ezechiël van God opdracht krijgt om een kleitablet te pakken.

Ezechiël moet ........ .


43 % (afgerond)erop schrijven
23 % (afgerond)die stuk slaan
34 % (afgerond)erop tekenen 

Ezechiël moest van God een kleitablet pakken en daarop de stad Jeruzalem tekenen.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Met welke term duidt Jezus in het evangelie volgens Matteüs het Oude Testament aan?


11 % (afgerond)Met: De Heilige Schrift.
10 % (afgerond)Met: Het Woord van God.
79 % (afgerond)Met: De Schriften. 

 

Zie bijvoorbeeld Matteüs 21:42; 22:29; 26:54.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus zit gevangen in Caeserea als de hogepriesters en andere Joodse leiders een klacht tegen hem indienen. Bovendien willen ze hem laten overbrengen naar een andere plaats om hem onderweg te kunnen vermoorden.

Waar willen ze hem naartoe laten gaan?


36 % (afgerond)Naar Rome.
5 % (afgerond)Naar Efeze.
43 % (afgerond)Naar Jeruzalem. 
15 % (afgerond)Naar AntiochiŽ.

De hogepriesters en andere Joodse leiders wilden Paulus op de weg naar Jeruzalem laten vermoorden.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
62% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl