MOB-versie | Naar grote versie
Antwoorden van 24-01-2022 (niveau 1)eerdere test 24 JAN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 24-01-2022 zo ingevuld: 

Waar is deze 'tent' gemaakt?

 


3 % (afgerond)In Egypte, voordat de farao het volk IsraŽl liet vertrekken.
5 % (afgerond)In Jeruzalem, de hoofdstad van IsraŽl en de plaats waar God wil wonen.
92 % (afgerond)In de woestijn, toen de IsraŽlieten op weg waren naar het beloofde land. 

God wilde wonen bij zijn volk. Daarom gaf hij tijdens de woestijnreis opdracht aan Mozes om de tabernakel te maken.

In het Bijbelboek Exodus wordt vanaf hoofdstuk 26 gedetailleerd beschreven hoe dit diende te gebeuren.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook christipedia.nl. 

Wij kennen de uitdrukking: "Honger maakt rauwe bonen zoet," maar de Bijbel gaat in Spreuken 27 nog verder.

Daar staat: "Wie genoeg te eten heeft, veracht de zoetste honing, maar voor wie honger heeft is ........ .


95 % (afgerond)al het bittere zoet 
5 % (afgerond)alles smakelijk

"Voor wie honger heeft, is al het bittere zoet." (Spreuken 27:7.)Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt ook over Lazarus, die door Jezus ........ .


96 % (afgerond)uit de dood wordt opgewekt 
1 % (afgerond)op zijn verantwoordelijkheid voor zijn zussen gewezen wordt
3 % (afgerond)genezen wordt van zijn blindheid

In de Bijbel staat dat Lazarus, de broer van Maria en Marta, uit de dood wordt opgewekt. (Johannes 11:1-44.)Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

De Bijbel laat zien dat er één God is, en dat hij uit drie personen bestaat: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de heilige Geest.

Wie is er gestorven en uit de dood weer opgestaan?


1 % (afgerond)De heilige Geest
De Vader
99 % (afgerond)Jezus Christus 

De Bijbel zegt: "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop."

(1 Petrus 1:3.)Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)