3546 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-10-2020 (niveau 2)eerdere test 27 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 27-10-2020 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus (=uittocht) beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit. Mozes groeit op bij de dochter van de farao en geniet hoog onderwijs aan het hof. Als hij volwassen is vlucht hij naar het land Midjan.

Wat is daar het beroep van Mozes?


90 % (afgerond)herder 
8 % (afgerond)tentenmaker
visser
2 % (afgerond)timmerman

De schoonvader van Mozes is Jetro, ook wel Reüel genoemd. Jetro was een herder en zo wordt Mozes ook herder.

Jozef, de man van Maria, was timmerman, Petrus was visser en Paulus tentenmaker.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Nehemia heeft een belangrijke rol gespeeld bij het herstel van de muur om Jeruzalem na de ballingschap. 

Wat kreeg Nehemia op eigen verzoek mee van koning Artaxerxes toen hij naar Jeruzalem vertrok?


9 % (afgerond)Zilver en goud.
5 % (afgerond)Een goed getuigschrift.
85 % (afgerond)Brieven voor de gouverneurs van de provincie Trans-Eufraat om vrije doortocht. 
1 % (afgerond)Een reisbeschrijving.

Zonder deze brieven kon hij de provincie Juda niet binnenkomen.Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Elke van de zogenaamde 'kleine profeten' heeft zo zijn eigen karakter, stijl en manier van benaderen van het volk van God. Het Bijbelboek van een van hen eindigt met de woorden: "Wie inzicht heeft, doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de Heer zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val."

Welk Bijbelboek?


14 % (afgerond)Jona
86 % (afgerond)Hosea 

Het zijn de laatste woorden van het Bijbelboek Hosea. Het is een laatste waarschuwing om te luisteren naar de woorden van de profeet.

Amos, Obadja en Micha eindigen met de genade van God, die hij bewijst in het aannemen en herstellen van zijn volk.Zie ook onz pagina Hosea.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De apostel Paulus schrijft vanuit de gevangenis in Rome aan de christenen in Filippi: "Laat de Heer uw ........ blijven."


31 % (afgerond)kracht
50 % (afgerond)vreugde 
6 % (afgerond)doel
12 % (afgerond)troost

Het geloof in Christus geeft ook troost en kracht, maar volgens Paulus, in de brief aan de Filippenzen, vooral vreugde.

De NBG zegt het als volgt: "Verblijdt u in de Here!"Zie ook onz pagina Filippenzen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl