3258 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-12-2021 (niveau 2)eerdere test 06 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 06-12-2021 zo ingevuld: 

Genesis vertelt het verhaal van Noach en zijn familie die in een ark ontkomen aan de grote watervloed.

Hoe heten de drie zonen van Noach?


3 % (afgerond)Eliab, Abinadab en Samma.
95 % (afgerond)Sem, Cham en Jafet. 
1 % (afgerond)Ruben, Simeon en Levi.
1 % (afgerond)Sadrach, Mesach en Abednego

Eliab, Abinadab en Samma zijn zonen van Isaï en broers van David.

Sadrach, Mesach en Abednego zijn de vrienden van Daniël.

Ruben, Simeon en Levi zijn zonen van Jakob en broers van Jozef.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Bijbel gebruikt vaak beeldspraak om iets uit te leggen.

Waar wordt het volk Israël mee vergeleken in Jesaja 5?


56 % (afgerond)Met een wijngaard. 
19 % (afgerond)Met klei.
11 % (afgerond)Met een hoer.
14 % (afgerond)Met een akker.

God vergelijkt zijn volk Israël met een wijngaard die wrange (wilde en zure) vruchten voortbrengt. Er is onrecht en rechtsverkrachting in plaats van recht en rechtsbetrachting.

In Jeremia 18 wordt het volk Israël vergeleken met klei in de hand van de pottenbakker. In verschillende Bijbelgedeelten wordt hoererij gebruikt als beeld voor ontrouw aan God. De akker als beeld van de wereld vinden we in de gelijkenis van het onkruid op de akker in Matteüs 13.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs.

Hierin staat dat Jezus in de bergrede zegt: "Jullie zijn ........ in de wereld."


3 % (afgerond)mijn verkondigers
2 % (afgerond)mijn dienaren
25 % (afgerond)mijn getuigen
71 % (afgerond)het licht 

Jezus zegt dat zijn volgelingen het licht van de wereld zijn. Het duister wordt door het licht verdreven en waar geen licht is, is het donker. Een volgeling van Jezus verspreidt licht, hemels licht.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen staat dat Paulus de christenen vervolgd heeft en na zijn bekering een apostel is geworden.

In welke Europese stad is Paulus geweest?


In Brussel.
1 % (afgerond)In VenetiŽ.
In Dublin.
99 % (afgerond)In Rome. 

In de Bijbel staat dat Paulus in Rome is en in een eigen woning mag wonen ook al is hij een gevangene.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl