3545 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 26-10-2020 (niveau 3)eerdere test 26 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 26-10-2020 zo ingevuld: 

Rachel sterft tijdens de geboorte van haar zoon Ben-Oni. Ze wordt begraven langs de weg naar Efrat.

Hoe wordt Efrat tegenwoordig genoemd?


70 % (afgerond)Betlehem 
13 % (afgerond)NaÔn
7 % (afgerond)Nazaret
10 % (afgerond)KafarnaŁm

In Gen. 35:19 staat: "Toen Rachel overleden was, werd ze begraven langs de weg naar Efrat, het tegenwoordige Betlehem."Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

De Spreukendichter, Salomo, kan niet begrijpen dat iemand zich inlaat met de vrouw van een ander, maar wel dat een dief steelt omdat hij honger heeft.

Een dief die betrapt wordt, moet het gestolene echter wel ........ terug betalen.


29 % (afgerond)drievoudig
30 % (afgerond)zevenvoudig 
37 % (afgerond)dubbel
4 % (afgerond)tienvoudig

Het achtste gebod is duidelijk: "U zult niet stelen." Salomo geeft aan dat een dief zevenvoudig moest terug betalen.
Kennelijk zijn de straffen verhoogd onder zijn koningschap. In Leviticus 6:2-7 was als consequentie voor het wegnemen gesteld dat het weggenomene vergoed moest worden met (slechts) een vijfde daarbovenop. Ook moest een ram geofferd worden. Daarna zou vergeving geschonken worden.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat Jezus in de tempel komt en ziet hoe daar geld wordt verdiend. Het huis van zijn Vader wordt zo ontheiligd.

Van wie gooit hij de tafels om?


Van de geiten- en schapenhandelaren.
46 % (afgerond)Van de geldwisselaars. 
1 % (afgerond)Van de duivenverkopers en schapenhandelaren.
53 % (afgerond)Van de geldwisselaars en duivenverkopers.

In de Bijbel worden twee tempelreinigingen beschreven. Eén aan het begin en één aan het eind van Christus' omwandeling op aarde. In het Johannesevangelie staat de eerste reiniging; zowel in Mattheus als in Marcus wordt de tweede reiniging beschreven. Dan is sprake van 'tafels van geldwisselaars' en 'stoelen van duivenverkopers'. In Gods huis is echter alleen plaats voor de tafel des Heren en voor een zetel voor Christus waar gelovigen nu gezeten zijn met Hem!Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat hij nu spreekt tot degenen die uit heidense volken komen. Hij is een apostel voor de heidenen.

Waarom schat hij deze taak zo hoog?


22 % (afgerond)In de hoop afgunst bij zijn volksgenoten op te wekken. 
29 % (afgerond)Het is een opdracht, specifiek voor Paulus.
9 % (afgerond)Omdat God de volken een kans wil geven om tot geloof te komen.
40 % (afgerond)Omdat de volken Gods boodschap moeten horen.

Paulus schrijft in hoofdstuk 11:13 en 14 van de brief aan de Romeinen: "Ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden.Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
42% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl