MOB-versie | Naar grote versie
Antwoorden van 28-06-2022 (niveau 3)eerdere test 28 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 28-06-2022 zo ingevuld: 

Als koning Saul aan het einde van zijn leven is gekomen gaat hij naar een dodenbezweerster om haar te raadplegen. 

Waar woont deze dodenbezweerster?


12 % (afgerond)In Mizpa.
5 % (afgerond)In Nob.
80 % (afgerond)In Endor. 
3 % (afgerond)In Gibea.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Nehemia speelde een belangrijke rol bij het herstel van de muur om Jeruzalem na de ballingschap. 

Op welke manier werd vastgesteld welke tien procent van de families in Jeruzalem moest gaan wonen en dus wie daarbuiten mocht blijven wonen?


9 % (afgerond)Dat werd door Nehemia vastgesteld.
6 % (afgerond)Dat werd door Ezra vastgesteld.
2 % (afgerond)Dat moest men onderling uitmaken.
83 % (afgerond)Door het lot te werpen. 

Het werpen van het lot door het volk stond hier niet in verbinding met de Urim en de Tummim, die door de hogepriester werd gedragen in de efod. Zie Nehemia7:65.Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Marcus 11 staat dat Jezus naar de tempel ging.

Wie begon hij daar weg te jagen omdat ze er een rovershol van hadden gemaakt?


4 % (afgerond)De duivenverkopers.
44 % (afgerond)De geldwisselaars.
51 % (afgerond)Iedereen die daar iets kocht of verkocht. 
1 % (afgerond)De schapenhandelaars.

De voorhof was het grootste plein, waar iedereen mocht komen. Tijdens het leven van de Here Jezus werd het als een soort marktplein gebruikt.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Petrus zegt in zijn rede dat God door ........ heeft aangekondigd dat zijn messias zou lijden en sterven.


25 % (afgerond)Jesaja en Zacharia en EzechiŽl
68 % (afgerond)alle profeten 
4 % (afgerond)Micha en DaniŽl en JoŽl
4 % (afgerond)Mozes en SamuŽl

Lucas schrijft in Handelingen 3:18: "Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)