3258 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-12-2021 (niveau 3)eerdere test 06 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 06-12-2021 zo ingevuld: 

Abraham heeft een bijzondere relatie met God.

Op welke manier krijgt Abraham van God voor de eerste keer de boodschap dat zijn nakomelingen in aantal zullen zijn als de sterren aan de hemel?


44 % (afgerond)In een visioen. 
31 % (afgerond)Er klinkt een stem uit de hemel.
25 % (afgerond)Door twee engelen.

God heeft de andere manieren ook gebruikt om tegen mensen te spreken, maar over deze ontmoeting zegt de Bijbel dat het een visioen was.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Volgens het boek Spreuken is het goed om honing te eten. De dichter zegt: "Mijn zoon, eet honing, dat is goed voor je.

Welke reden noemt de dichter nog meer om honing te eten?


51 % (afgerond)Honing is goed voor de maag.
3 % (afgerond)Honing is een natuurlijk product.
7 % (afgerond)Honing is een gezond voedingsmiddel.
38 % (afgerond)Honing is lekker. 

Honing wordt in de Bijbel meerdere keren genoemd als een lekkernij om het land van belofte aantrekkelijk te maken. "Het land, dat overvloeit van melk en honing." Zie ook Numeri 13:27, waar de twaalf verspieders zo spreken over Kanaän.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat Jezus in de tempel komt en ziet hoe daar geld wordt verdiend. Het huis van zijn Vader wordt zo ontheiligd.

Van wie gooit hij de tafels om?


50 % (afgerond)Van de geldwisselaars. 
1 % (afgerond)Van de duivenverkopers en schapenhandelaren.
49 % (afgerond)Van de geldwisselaars en duivenverkopers.
Van de geiten- en schapenhandelaren.

In de Bijbel worden twee tempelreinigingen beschreven. Eén aan het begin en één aan het eind van Christus' omwandeling op aarde. In het Johannesevangelie staat de eerste reiniging; zowel in Mattheus als in Marcus wordt de tweede reiniging beschreven. Dan is sprake van 'tafels van geldwisselaars' en 'stoelen van duivenverkopers'. In Gods huis is echter alleen plaats voor de tafel des Heren en voor een zetel voor Christus waar gelovigen nu gezeten zijn met Hem!Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus waarschuwt de gemeente van Galatië dat daden consequenties hebben. Hij omschrijft dat als volgt: "Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst ........ , maar wie op de akker van de Geest zaait oogst ........ ."


3 % (afgerond)gebondenheid - vrijheid
7 % (afgerond)angst - vrede
3 % (afgerond)problemen - voorspoed
87 % (afgerond)de dood - het eeuwige leven 

In Galaten 6:8 staat: "Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood, maar wie op de akker van de Geest zaait oogst het eeuwige leven."Zie ook onz pagina Galaten.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
55% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl