3258 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 06-12-2021 (niveau 1)eerdere test 06 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 06-12-2021 zo ingevuld: 

Het volk Israël trekt onder leiding van Mozes door de woestijn op weg naar het beloofde land Kanaän. 

In Exodus 13 staat dat de Heer voor hen uit ging om hen de weg te wijzen. Overdag in een ........ en 's nachts in een ........ .


98 % (afgerond)wolkkolom - lichtende vuurzuil 
2 % (afgerond)lichtende vuurzuil - wolkkolom

In Exodus 13:20-22 staat dat de Heer met het volk meegaat; overdag in een wolkkolom en 's nachts in een lichtende vuurzuil.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook christipedia.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken spreekt Salomo veel over wijsheid en dwaasheid en zet die tegenover elkaar. Bijvoorbeeld: "Een wijze zoon geeft ........ veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt ........ verdriet."


77 % (afgerond)zijn vader - zijn moeder 
11 % (afgerond)zijn vader - zijn ouders
9 % (afgerond)zijn vader - zijn vader
3 % (afgerond)zijn moeder - zijn moeder

Volgens Salomo heeft een vader vreugde van een wijze zoon en een moeder verdriet van een dwaze zoon.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Johannes. Hierin staat dat Jezus na zijn opstanding aan zijn leerlingen (discipelen) verschijnt bij het meer van Tiberias.

Wat zijn de leerlingen op dat moment aan het doen?


84 % (afgerond)Ze zijn aan het vissen. 
7 % (afgerond)Ze slapen.
8 % (afgerond)Ze maken een vuurtje en leggen brood en vis klaar.

De leerlingen van Jezus waren gaan vissen op het Meer van Tiberias. Johannes schrijft: "Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets." Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door de apostel Jakobus.

Welke goede raad geeft Jakobus zijn lezers omtrent wijsheid?


Studeer zo veel mogelijk
77 % (afgerond)Vraag God om wijsheid. 
4 % (afgerond)Luister naar verstandige mensen.
20 % (afgerond)Geloof in God, dan word je vanzelf wijs.

"God zal ons zonder verwijt wijsheid geven," zijn de letterlijke woorden van Jakobus. Maar we moeten erom vragen, erkennen dat wij niet de wijsheid in pacht hebben. In Matteüs 7:7 zegt Jezus zelf: "Vraag en er zal je gegeven worden."

Kom je wijsheid tekort? Vraag God.Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl