3256 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-12-2021 (niveau 1)eerdere test 07 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 07-12-2021 zo ingevuld: 

De weduwe Ruth komt, in het gelijknamige Bijbelboek, vanuit Moab in IsraŽl wonen, met haar schoonmoeder NoŲmi (Naomi).

Met wie trouwt Ruth vervolgens?


Met Adam.
99 % (afgerond)Met Boaz. 
Met Jozef.

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Ruth. In hoofdstuk 4 staat dat Ruth trouwt met Boaz, op wiens land ze aren heeft opgeraapt.

Jozef werd door zijn broers verkocht (Genesis 37) en ook de man van Maria heette Jozef.

Adam was de eerste mens (Genesis 4).Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen.

Een vers uit psalm 119 dat vaak geciteerd wordt, is: "Uw woord is een lamp voor mijn ........ , een licht op mijn ........ ."


93 % (afgerond)voet - pad 
7 % (afgerond)ogen - levensweg

Psalm 119:105 zegt: "Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad."Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat de gescheidenis van de blinde Bartimeüs.

Als hij hoort dat Jezus in de buurt is, roept hij: "Zoon van David, Jezus, ........ ."


74 % (afgerond)heb medelijden met mij 
8 % (afgerond)maak mij ziende
17 % (afgerond)loop mij niet voorbij
1 % (afgerond)help

Bartimeüs vraagt niet direct of Jezus hem wil genezen van zijn blindheid, maar vraagt om medelijden. Pas als hij met Jezus in gesprek is vraagt hij om weer te mogen zien.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

In christelijke kerken wordt geregeld het Heilig Avondmaal gevierd. Hierbij wordt een stukje brood gegeten en een slokje wijn gedronken. WAAR of NIET WAAR: Dit is het symbool van het lichaam en het bloed van Jezus Christus. 


99 % (afgerond)waar 
1 % (afgerond)niet waarZie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl