3256 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-12-2021 (niveau 2)eerdere test 07 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 07-12-2021 zo ingevuld: 

Mozes woont in Midjan en weidt de schapen van zijn schoonvader Jetro. Op een dag hoort hij, bij de berg Horeb, Gods stem die vanuit een brandende doornstruik roept: "Mozes! Mozes!"

Waar op de kaart ligt de berg Horeb?

 


16 % (afgerond)Punt I
46 % (afgerond)Punt II 
37 % (afgerond)Punt III

Horeb (Hebreeuws: Choreb) is de naam van een gebergte in het land Midjan. De berg Sinaï is een deel van het gebergte. Op Horeb, in het bijzonder de berg Sinaï, gaf God zijn wet aan Mozes en het volk Israël. De naam Horeb betekent 'woestijn'.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Tijdens het herstel van de muur om Jeruzalem, na de ballingschap, worden de Israëlieten bespot door Sanballat, Tobia en Gesem.

Wat is Nehemia's reactie daarop?


25 % (afgerond)"Ze willen de bouw belemmeren, maar God staat aan onze kant."
3 % (afgerond)"Ze willen zich met ons volk vermengen, dat laat God niet toe."
13 % (afgerond)"We schenken geen aandacht aan hen. God is bij ons."
59 % (afgerond)"Het is de God van de hemel die ons doet slagen." 

Nehemia wijst op God, op degene die hij volledig vertrouwt. Hij is overtuigd van het slagen van de plannen, omdat hij onvoorwaardelijk gelooft in 'de God van de hemel' (Nehemia 2:19,20).Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Welk beroep had de profeet Amos?


6 % (afgerond)schenker
77 % (afgerond)schapenfokker 
2 % (afgerond)bakker
15 % (afgerond)wijngaardenier

De Bijbel zegt: "Hier volgen de woorden en visioenen van Amos, een schapenfokker uit Tekoa."Zie ook onz pagina Amos.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Rome: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de ........ van God die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer."


zorg
1 % (afgerond)vrede
97 % (afgerond)liefde 
2 % (afgerond)nabijheid

Door de liefde van God ontvangen we ook de zorg, de vrede en de nabijheid van God. Maar de bron is wat in Romeinen 8:38 en 39 staat: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl