3256 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-12-2021 (niveau 3)eerdere test 07 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 07-12-2021 zo ingevuld: 

Koning Amasja (ook wel Amazia, wat betekent: God is machtig) stelt een leger samen. Uit Juda en Benjamin komen 300.000 gevechtsklare mannen op de been. Daarnaast worden 100.000 huurlingen uit Israël gemobiliseerd. Kosten: honderd talenten zilver.

Waarom worden de huurlingen opeens ontslagen?


64 % (afgerond)Amasja wordt teruggefloten door een Godsman. 
19 % (afgerond)God vond het leger te groot, uiteindelijk mocht Amasja slechts 300 man overhouden.
10 % (afgerond)Amasja wordt verraden door een valse profeet.
7 % (afgerond)Er is gedoe over geld.

De Godsman zegt dat de mannen van Israël niet mogen meetrekken, "want de Heer werkt de Israëlieten, de zonen van Efraïm tegen" en "God bezit immers de macht om u te helpen, maar ook om u ten val te brengen."

Amasja geeft hieraan gehoor, waarop de Efraïmieten woedend op Juda worden en vol wrok terugkeren.Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wie zijn, in het Bijbelboek Ester, de heren Bigtan en Teres?


73 % (afgerond)Twee lijfwachten (eunuchen), die de koning wilden vermoorden. 
13 % (afgerond)Twee raadsheren van de koning.
9 % (afgerond)Twee vrienden van Haman.
5 % (afgerond)Twee rijksgroten.

Als lijfwachten verkeerden deze mannen in de directe nabijheid van de koning, wat hun kansen vergrootte om hun moordplan uit te voeren. Mordechai hoorde hen in de Koningspoort hun plan beramen. Hij vertelde het aan koningin Ester en deze gaf het weer door aan de koning.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Marcus 10 wordt verteld over een blinde man, Bartimeüs.

Van wie was hij de zoon?


77 % (afgerond)Van TimeŘs. 
4 % (afgerond)Van TimoteŘs.
14 % (afgerond)Van ZebedeŘs.
5 % (afgerond)Van ZacheŘs.

 

Zebedeüs was de vader van Jakobus en Johannes, twee van Jezus' leerlingen. Zacheüs was een tollenaar die in een boom klom. We weten niet of hij kinderen had. Timoteüs was een leerling van Paulus.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Petrus vertelt aan de verbaasde menigte hoe het kon gebeuren dat de lamme man weer kan lopen. Nee, het is niet gebeurd uit eigen kracht of vroomheid.

Als reden voor dit wonder noemt Petrus de ........ van Jezus en het geloof daarin.


35 % (afgerond)opstanding
13 % (afgerond)kracht
3 % (afgerond)kruisdood
49 % (afgerond)naam 

In Hand. 3:16 staat: "Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl