3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-05-2021 (niveau 2)eerdere test 15 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-05-2021 zo ingevuld: 

Davids opstandige zoon Absalom ging niet zo vaak naar de kapsalon.

Althans, zeker niet om zijn haar te laten knippen. Misschien was hij best wel ijdel maar dat weten we niet precies.

Wat was het gevolg van zijn lange haar?


2 % (afgerond)Zijn haar werd even lang als de veren van een arend. Maar na zeven jaar sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en prees hij de hoogste God.
93 % (afgerond)Hij bleef, toen hij op de vlucht was, met zijn lange haar vastzitten in een boom. 
4 % (afgerond)Zolang zijn haar niet werd geknipt bleef hij enorm sterk en konden de Filistijnen hem niet verslaan.
1 % (afgerond)Met zijn lange haar kon hij zich waardig vertonen in Betel, waar 'kaalkoppen' niet welkom waren.

In 2 Samuel 18:9 staat dat Absalom voor zijn vader op de vlucht was, met zijn ezel onder een boom door reed en met zijn haar in de takken bleef hangen. Dat werd zijn dood.

Simson is de persoon in de Bijbel die enorm sterk bleef zolang zijn haar niet werd geknipt. (Rechters 13 t/m 16)

De profeet Elisa werd in Betel uitgelachen en toegeschreeuwd als 'kaalkop'. (2 Koningen 2:23-24)

De Babylonische koning Nebukadnessar had een periode van verstandsverlies waarbij zijn haar lang werd als de veren van een arend. (Daniël 4:30)Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

David schrijft in Psalm 36 dat de zonde diep in het hart van de goddeloze spreekt.

Wat kent de goddeloze niet, volgens deze psalm?


47 % (afgerond)Angst voor God. 
42 % (afgerond)Liefde voor God.
11 % (afgerond)Slapeloze nachten.

David schrijft: "De zonde spreekt tot de goddeloze, diep in zijn hart.

Angst voor God kent hij niet. De zonde sust zijn geweten in slaap;

geen besef van schuld, geen afkeer van het kwaad."Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus, beschreven.

Wie wordt als eerste genezen door de apostelen Petrus en Johannes?


7 % (afgerond)De blindgeborene.
4 % (afgerond)Het dochtertje van Ja´rus.
12 % (afgerond)De knecht van de Romeinse hoofdman.
77 % (afgerond)De verlamde bij de tempelpoort. 

"Maar Petrus zei: 'Geld heb ik niet maar wat ik wel heb geef ik u: In de naam van Jezus Christus van Nazaret sta op en loop!'"Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt de periode na de hemelvaart van Jezus beschreven.

Als de Heilige Geest wordt uitgestort is een geluid hoorbaar, dat lijkt op ........ .


94 % (afgerond)een hevige wind 
4 % (afgerond)heldere bazuinen
heftige regen
2 % (afgerond)harde donderslagen

In Handelingen 2 staat dat er een geluid als een hevige windvlaag kwam en dat daarbij ook een soort vlammen verschenen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl