3522 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-09-2020 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-09-2020 zo ingevuld: 

Het eerste boek van de Bijbel heet Genesis. Hierin staat ook de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Vanwege een grote hongersnood gaat de hele familie van Jozef in Egypte wonen en de broers krijgen toestemming hun beroep te blijven uitoefenen.

Wat zijn zij?


6 % (afgerond)graantelers
1 % (afgerond)vissers
91 % (afgerond)schaapherders 
1 % (afgerond)textielverkopers

Op een gegeven moment vroeg de farao naar het beroep van de broers en zij antwoordden: "Wij zijn schaapherders, net als onze voorouders."Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Welke oproep staat niet in Jesaja 55?


37 % (afgerond)“Kom, koop levend water." 
22 % (afgerond)"Koop wijn en melk zonder betaling."
9 % (afgerond)"Kom, ook al heb je geen geld."
31 % (afgerond)"Koop hier je voedsel en eet."

Jesaja 55 gaat over het nieuwe verbond van de Heer met Israël.

Bij God vinden ze leven en overvloed zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Maar er staat niets in deze tekst over levend water.

Over het levende water gaat het in Johannes 7:38.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Nadat Johannes de Doper gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea.

Hij ging niet naar Nazaret, maar waar ging hij wel wonen?


13 % (afgerond)In Kana
6 % (afgerond)In Tiberias
77 % (afgerond)In Kafarnaüm 
4 % (afgerond)In Naïn

Jezus ging wonen in Kafarnaüm.

In Kana veranderde Jezus water in wijn. In Naïn wekte hij een jongen op uit de dood.

De leerlingen van Jezus gingen vissen op het meer van Tiberias.Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over Paulus, die eerst de christenen heeft vervolgd en na zijn bekering een apostel is geworden.

Er was een groep Joden die een heilige eed had gezworen om niets meer te eten voordat Paulus gedood zou zijn. 

Wie kwam het plan dat gesmeed werd ter ore en ging Paulus hierover inlichten?


27 % (afgerond)Barnabas.
59 % (afgerond)De zoon van Paulus' zuster. 
14 % (afgerond)De centurio.

Een groep Joden wilde Paulus doden, maar de zoon van Paulus’ zuster hoorde echter van dit plan en stelde Paulus van de samenzwering op de hoogte.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl