3522 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-09-2020 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-09-2020 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Exodus staat hoe het volk Israël verdrukt wordt in Egypte. Uiteindelijk geeft de Heer Mozes de opdracht om de farao te zeggen dat hij het volk moet laten gaan. Farao doet dit niet en daarom laat de Heer tien plagen over Egypte komen.

Gebruikt de Heer ook dieren als plaag?


98 % (afgerond)ja 
2 % (afgerond)nee

In hoofdstuk 7-11 van het Bijbelboek Exodus staan de tien plagen beschreven. Hierin spelen kikkers, muggen en steekvliegen en sprinkhanen een rol.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook christipedia.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Job. Het vertelt over Job, die door Satan wordt verzocht om te zien of hij God trouw blijft.

WAAR of NIET WAAR: God geeft herstel en Job wordt uiteindelijk dubbel gezegend.


17 % (afgerond)Niet waar; hij wordt wel gezond, maar krijgt niet dubbel zoveel bezit.
83 % (afgerond)Waar; Job krijgt dubbel zoveel bezit. 

In de Bijbel staat dat God Job zegende met dubbel zoveel vee en dat hij opnieuw zeven zonen en drie dochters kreeg.Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes, een leerling (discipel) van Jezus. Hij vertelt dat Johannes de Doper Jezus doopt in de Jordaan en daarna getuigt: "Ik heb de Geest als ........ zien neerdalen en hij bleef op hem rusten."


9 % (afgerond)een wolk
89 % (afgerond)een duif 
1 % (afgerond)een lam
1 % (afgerond)een arend

Johannes de Doper getuigt na de doop van Jezus: "Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en hij bleef op hem rusten."Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door de apostel Jakobus.

Hij schrijft dat gelovigen 'zich moeten haasten om te luisteren', maar ' ........ .'


86 % (afgerond)traag moeten zijn om te spreken 
1 % (afgerond)het gehoorde niet dienen door te vertellen
7 % (afgerond)ook snel moeten handelen
5 % (afgerond)traag moeten zijn in het geven van advies

De brief van Jakobus leert hoe een christen zijn of haar geloofsleven in praktijk kan brengen. Een van de dingen die hierbij hoort, is volgens Jakobus om goed te luisteren en niet te snel te spreken.

Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
89% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl