3545 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-10-2020 (niveau 3)eerdere test 27 OKT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 27-10-2020 zo ingevuld: 

Als de tien stammen zich afscheiden van Juda, stelt koning Rechabeam een leger samen uit de stammen Juda en Benjamin; in totaal 180.000 man.

Waarom valt hij Israël toch niet aan? 


10 % (afgerond)Omdat het leger van Juda afhaakt als het het veel grotere leger van IsraŽl ziet.
11 % (afgerond)Omdat Rechabeam geen soldij kan betalen en er muiterij ontstaat in het leger van Juda.
7 % (afgerond)Omdat Rechabeams strijdpaarden worden getroffen door een plotselinge ziekte.
72 % (afgerond)Omdat de profeet Semaja Rechabeam toespreekt. 

Rechabeam wil Israël terugwinnen, maar God zegt via de profeet Semaja: "Zeg tegen Rechabeam, de zoon van Salomo en koning van Juda, en tegen Juda en Benjamin en de rest van het volk: Dit zegt de Heer: 'Trek niet ten strijde tegen de Israëlieten, jullie broeders, maar keer terug naar huis, want dit alles is van mij uitgegaan'." Ze gehoorzaamden en gingen terug naar huis, zoals de Heer had gezegd.Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Nehemia speelde een belangrijke rol bij het herstel van de muur om Jeruzalem na de ballingschap. 

Welk deel van het volk moest in Jeruzalem wonen en welk in de overige steden in Israël?


16 % (afgerond)4/10 deel in Jeruzalem en 6/10 in de overige steden.
28 % (afgerond)3/10 deel in Jeruzalem en 7/10 in de overige steden.
16 % (afgerond)2/10 deel in Jeruzalem en 8/10 in de overige steden.
40 % (afgerond)1/10 deel in Jeruzalem en 9/10 in de overige steden. 

Door het werpen van het lot werd de verdeling verwezenlijkt, "want één op de tien families moest in Jeruzalem, de heilige stad, gaan wonen en de negen andere in een andere stad."Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl. 

De verwanten van Jezus gaan op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen heeft hij zijn verstand verloren.

Welke verwanten willen hem meenemen?


4 % (afgerond)Zijn moeder met een broer.
38 % (afgerond)Zijn broers.
59 % (afgerond)Zijn moeder en zijn broers. 

In Marcus 3:31 staat: "Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen."Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In Handelingen 5 vertelt Lucas dat de apostelen veel tekenen en wonderen verrichten onder het volk en dat de gelovigen eensgezind bijeen komen ........ .


28 % (afgerond)in de zuilengang van Salomo 
33 % (afgerond)in de tempel
10 % (afgerond)in het huis van Maria
28 % (afgerond)in hun bovenzaal

In Hand.5:12 staat: "De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
50% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl