3259 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 04-12-2021 (niveau 2)eerdere test 04 DEC geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 04-12-2021 zo ingevuld: 

David, de tweede koning van Israël, wil voor God een huis bouwen.

Wat zegt God dan tegen David?


3 % (afgerond)God zegt dat hij niet bij de mensen wil wonen.
63 % (afgerond)God draait het om. Hij zegt dat hij Davids huis zal bouwen; er zullen altijd nakomelingen zijn. 
34 % (afgerond)God zegt dat hij niet in een stenen huis kan wonen en dat zelfs de hemelen hem niet kunnen bevatten.

David mag de bouw van de tempel wel voorbereiden, maar hij mag niet zelf bouwen omdat hij te veel bloed heeft vergoten. Zijn zoon Salomo mag de stenen tempel bouwen.

In zijn gebed bij de inwijding van de tempel zegt Salomo: "Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan U niet bevatten, laat staan dit huis dat ik voor U heb gebouwd." (1 Koningen 8:27).

God zegt tegen Mozes: "Ik zal te midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun God zijn." (Exodus 29:45).

En in Efeziërs 3:17 staat: "zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart."Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen zijn geschreven door verschillende auteurs van wie David de bekendste is.

Welk woord wordt in Psalm 150 het meest gebruikt?


2 % (afgerond)eert
86 % (afgerond)looft 
1 % (afgerond)roemt
11 % (afgerond)prijst

Loven is met waardering de voortreffelijke handeling(en) of eigenschap(pen) van iemand, inzonderheid God, vermelden en Hem daarmee in figuurlijke zin verheffen, verhogen, groter maken.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus verlaat Athene en gaat naar Korinte. Daar leert hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit ........ was gekomen vanwege een bevel van Claudius.


47 % (afgerond)ItaliŽ 
6 % (afgerond)IsraŽl
47 % (afgerond)MacedoniŽ

In Handelingen 18 staat dat Aquila met zijn vrouw uit Italië was vertrokken omdat Claudius bevel gegeven had dat alle Joden Rome moesten verlaten.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het ........ boek van de Bijbel heet Openbaring. In dit boek staat de openbaring van Jezus Christus opgetekend die de apostel Johannes kreeg.


2 % (afgerond)kleinste
97 % (afgerond)laatste 
1 % (afgerond)eerste

De Bijbel bevat 39 boeken in het Oude Testament en 27 boeken in het Nieuwe Testament. De Openbaring is het laatste Bijbelboek in het Nieuwe Testament.Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
73% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl