3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-04-2021 (niveau 3)eerdere test 13 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 13-04-2021 zo ingevuld: 

Waar is koning Uzzia van Juda liefhebber van?


41 % (afgerond)Van landbouw. 
41 % (afgerond)Van sterrenkunde.
14 % (afgerond)Van zeevaart.
5 % (afgerond)Van mijnbouw.

De Bijbel zegt: "Want de landbouw ging hem zeer ter harte."

Uit 2 Kronieken 26:9-15 blijkt dat koning Uzzia veel innoveerde. Niet alleen in de landbouw, ook in het leger en bij verdedigingsbouw werden vernuftige dingen toegepast. Hierdoor reikte Uzzia's gezag en macht tot ver over zijn landsgrenzen.Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl. 

In Daniël 2 droomt Nebukadnessar over een groot beeld. De borst en armen zijn van zilver.

Welk koninkrijk wordt hiermee voorgesteld?


24 % (afgerond)Het Babylonische rijk.
69 % (afgerond)Het Medisch-Perzische rijk. 
3 % (afgerond)Het Griekse rijk.
4 % (afgerond)Het Romeinse rijk.

Daniel geeft aan dat het gouden hoofd Nebukadnezar is (Daniel 2:38). Het rijk dat hem op zal volgen wordt voorgesteld als van zilver (vers 39). In Daniel 5:28 getuigt dezelfde Daniel dat de macht overgaat op de Meden en Perzen. Hieruit mag je achteraf concluderen dat dit zilver dus op het Medisch Perzische rijk slaat.
Daniel 8:21 geeft vervolgens het Griekse rijk (onder Alexander de Grote zoals de geschiedenis leert) als opvolger van dit Medisch Perzische rijk. Dus als de bronzen buik en lendenen.

Dit Griekse rijk werd, volgens de geschiedenis, opgevolgd door het Romeinse rijk. Zonder directe Bijbelse verwijzing zou je hieruit af kunnen leiden dat dit Romeinse rijk dus voorgesteld werd als de voeten van leem en ijzer.

Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Marcusevangelie zegt Jezus: ''Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd.''

Tegen wie zegt hij dat?


73 % (afgerond)Tegen de man die bezeten was door demonen. 
4 % (afgerond)Tegen de bloedvloeiende vrouw.
6 % (afgerond)Tegen BartimeŁs.
16 % (afgerond)Tegen de blinde die genezen werd.

Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw: "Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal." (Marcus 5:34)

Jezus zei tegen de blinde die genezen werd dat hij het dorp niet in mocht gaan." (Marcus 8:26)

Tegen BartimeŁs zei Jezus: "Ga heen uw geloof heeft u gered (Marcus." (Marcus 10:52)Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

In Lystre willen de mensen Paulus en Barnabas als goden vereren.

Ze noemen Paulus daarom ........ en Barnabas ........ .


50 % (afgerond)Zeus - Hermes
5 % (afgerond)Neptunus - Jupiter
31 % (afgerond)Hermes - Zeus 
14 % (afgerond)Jupiter - Zeus

In de Bijbel staat dat de mensen Paulus de naam Hermes gaven en Barnabas de naam Zeus.

De statenvertaling lijkt hier sterk af te wijken van andere vertalingen, Maar wat Zeus was voor de Grieken was Jupiter voor de Romeinen, net als Hermes en Mercurius. In het Grieks geschreven verslag staat dus Zeus en Hermes, maar de Romeinen zullen destijds waarschijnlijk Jupiter en Mercurius gezegd hebben...Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
53% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl