3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-04-2021 (niveau 2)eerdere test 13 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-04-2021 zo ingevuld: 

Het Bijbelboek Exodus (=uittocht) beschrijft dat God aan Mozes de opdracht geeft om, met hulp van zijn broer Aäron, het volk Israël uit de onderdrukking in Egypte te bevrijden. Hij geeft hem ook de macht om wonderen te verrichten. 

Wiens staf verandert op het woord van Mozes, voor de ogen van de farao, in een slang? 


43 % (afgerond)De staf van Mozes.
9 % (afgerond)Zowel de staf van Mozes als die van Ašron.
42 % (afgerond)De staf van Ašron. 
5 % (afgerond)De staf van de farao.

De Bijbel zegt: "Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf op de grond, en de staf veranderde in een slang."

In de eerste verzen van Exodus 4 staat dat de staf van Mozes veranderde in een slang, maar dat gebeurde niet voor de ogen van de farao.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Nehemia speelt een belangrijke rol bij het herstel van de muur om Jeruzalem na de ballingschap. Hij verneemt van zijn broer het slechte nieuws over de toestand van Jeruzalem.

Waar is Nehemia op dat moment? 


29 % (afgerond)In Babel.
29 % (afgerond)In het paleis van de koning.
30 % (afgerond)In de burcht van Susa(n). 
11 % (afgerond)In Juda.

Hij was in de burcht van Susa(n), waar hij als schenker de koning moest bedienen.Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De profeet Jona is wel de bekendste van de 'kleine profeten'.

Hoe heette de vader van Jona?


54 % (afgerond)Amittai 
27 % (afgerond)Dat wordt niet vermeld.
10 % (afgerond)BeŽri
8 % (afgerond)Kusi

Beëri en Kusi zijn de vaders van twee van de andere 'kleine profeten'. Beëri's zoon is de profeet Hosea. De zoon van Kusi is de profeet Sefanja.Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Paulus waarschuwt de christenen in Korinte voor de listen van Satan, die zich vermomt.

Hoe vermomt hij zich?


7 % (afgerond)Als een aardige prediker.
18 % (afgerond)Als een weldoener.
75 % (afgerond)Als een engel van het licht. 

In de Bijbel staat: "Niemand minder dan Satan vermomt zich als een engel van het licht."Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
51% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl