3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-04-2021 (niveau 1)eerdere test 13 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 13-04-2021 zo ingevuld: 

Jozua is, als opvolger van Mozes, met het volk Israël de Jordaan overgestoken.

WAAR OF NIET WAAR: Het manna, dat het volk veertig jaar gegeten heeft in de woestijn, eten zij vanaf dat moment nooit meer.


17 % (afgerond)niet waar
83 % (afgerond)waar 

Het volk Israël heeft in de woestijn veertig jaar lang manna gegeten. Dit bleef elke dag achter als de ochtenddauw opdroogde. Ze bakten er broden en koeken van. (Exodus 16:14-30.)Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn liederen.†

In Psalm 137 zit een aantal IsraŽlieten treurend aan de rivieren van Babel. Ze denken terug aan Sion.

WAAR of NIET WAAR: Sion is Jeruzalem.


7 % (afgerond)niet waar
93 % (afgerond)waar 

In psalm 137 gebruikt de dichter eerst de naam Sion en vanaf vers 5 de naam Jeruzalem. De IsraŽlieten zitten treurend aan de rivieren van Babel en denken met weemoed terug aan hun stad.Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staat dat Jezus, nadat hij 5000 mensen te eten heeft gegeven, afscheid neemt van de mensen en dan de berg opgaat om te bidden. Zijn leerlingen moeten naar de overkant van het meer varen.

Hoe komt Jezus naar hen toe?


5 % (afgerond)Hij is zomaar ineens bij hen in de boot.
4 % (afgerond)Lopend om het meer heen.
91 % (afgerond)Lopend over het water. 

Jezus ziet dat de leerlingen te maken krijgen met hevige tegenwind en bijna niet vooruitkomen, hoe hard ze ook roeien. Hij loopt over het water en wil hen eerst voorbijlopen. Als ze in paniek raken omdat ze denken een geestverschijning te zien, zegt hij: "Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang."

Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. In zijn brief aan de christenen in Rome geeft Paulus aanwijzingen voor het leven van een christen, zoals: "Zolang wij leven, ........ ."


99 % (afgerond)leven we voor de Heer 
gaan we naar de kerk
1 % (afgerond)blijven we in de Bijbel lezen
1 % (afgerond)zijn we gelukkig

De Bijbel zegt: "Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer (Romeinen 14:8)."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl