3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-04-2021 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 12 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 12-04-2021 zo ingevuld: 

Abraham is honderdvijfenzeventig jaar en sterft in gezegende ouderdom. Zijn zonen Isaak en Ismaël begraven hem in de grot van Machpela op het land van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar, dicht bij Mamre.

Waar gaat Isaak wonen na de dood van zijn vader?


4 % (afgerond)In de Negev.
57 % (afgerond)Bij de bron Lachai-Roļ. 
20 % (afgerond)Dicht bij Mamre.
19 % (afgerond)In Betel.

Isaak gaat bij de bron Lachai-Roï ging wonen. Zie Gen. 25:11.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In Spreuken wordt heel veel gezegd door middel van tegenstellingen.

"Een verdrietig hart pijnigt de geest," zegt dit Bijbelboek, maar wat 

brengt een lach op het gezicht?


4 % (afgerond)Een mooi lied.
76 % (afgerond)Een vrolijk hart. 
15 % (afgerond)Een goede vriend.
5 % (afgerond)Zonneschijn.

Spreuken 15:13 zegt: "Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht; een verdrietig hart pijnigt de geest."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs 10 staat dat Jezus twaalf leerlingen (de apostelen) bijzondere gaven meegeeft. Welke?


79 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en het genezen van elke kwaal of ziekte. 
10 % (afgerond)Het schenken van vergeving van zonden en het genezen van elke kwaal of ziekte.
2 % (afgerond)Het uitdrijven van onreine geesten en zien wat er in de toekomst gaat gebeuren.
10 % (afgerond)Het opwekken van de doden het genezen van elke kwaal of ziekte.

In de Bijbel staat dat Jezus zijn leerlingen macht gaf over de onreine geesten om die uit te drijven, en om elke ziekte of kwaal te genezen.Zie ook onz pagina Matteüs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Paulus vergelijkt zijn leven (en dat van alle christenen) met dat van een atleet. Hierover zegt hij het volgende: "Ik hard mezelf en oefen me in ........ ."


48 % (afgerond)zelfbeheersing 
31 % (afgerond)doorzettingsvermogen
9 % (afgerond)verdraagzaamheid
12 % (afgerond)geloof

In de Bijbel staat: "Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd."

Zie ook onz pagina 1+2 Korintiėrs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
65% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl