3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-04-2021 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 12 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 12-04-2021 zo ingevuld: 

Jakob droomt over een ladder naar de hemel. Hij besluit de plaats waar hij de droom krijgt, Betel te noemen.

Waar ligt deze plaats?

 

 


22 % (afgerond)Punt III
33 % (afgerond)Punt II
45 % (afgerond)Punt I 

In het gebergte van Efraïm ligt de plaats Betel waar Jakob in een droom een ladder zag die tot aan de hemel reikte. In 1 Samuel 7:16 wordt Betel genoemd als de plaats waar de profeet Samuel rechtsprak.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wat zit er in de manden die God de profeet Jeremia in een visioen laat zien?


23 % (afgerond)druiven
20 % (afgerond)broden
1 % (afgerond)pruimen
56 % (afgerond)vijgen 

God liet Jeremia twee manden met vijgen zien. In de ene mand zaten goede vijgen en in de andere mand bedorven vijgen.

De goede vijgen staan voor de Judese ballingen en de bedorven vijgen zijn koning Sedekia en zijn raadsheren en degenen die in het land zijn overgebleven of in Egypte wonen.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs wordt beschreven dat Jezus, voordat hij begon met zijn onderwijs, een poos in de woestijn verbleef.

Hoelang was hij daar?


3 % (afgerond)Zeven dagen en nachten.
1 % (afgerond)Vijftig dagen en nachten.
2 % (afgerond)Dertig dagen en nachten.
94 % (afgerond)Veertig dagen en nachten. 

De Bijbel vertelt dat Jezus, nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, grote honger had.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus, beschreven.

Wie is in die tijd de eerste martelaar geworden?


4 % (afgerond)Petrus
91 % (afgerond)Stefanus 
4 % (afgerond)Jakobus
1 % (afgerond)Jeanne d'Arc

Stefanus vertelde vurig over Jezus en moest dit met de dood door steniging bekopen.

Een aantal jaar na de dood van Stefanus liet koning Herodes Jakobus onthoofden (Handelingen 12:2).

Jeanne d'Arc stierf de marteldood in het jaar 1431.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl