3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 12-04-2021 (niveau 1)geen eerdere test beschikbaar 12 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 12-04-2021 zo ingevuld: 

Het volk Israël is bevrijd uit Egypte en trekt onder leiding van Mozes door de woestijn. De Heer voorziet hun van voedsel, door manna uit de hemel te laten neerdalen.

Hoe vaak gebeurt dit?


2 % (afgerond)Een keer per week.
69 % (afgerond)Zes keer per week. 
30 % (afgerond)Iedere dag.

In Exodus 16 staat dat het volk moppert omdat er geen eten is. De Heer stuurt eerst kwartels naar het kamp. Daarna regent het zes dagen per week manna. Op sabbat valt er geen manna, maar de dag ervoor is er voldoende voor twee dagen.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De betekenis van het spreekwoord: "Holle vaten klinken het hardst," is ook terug te vinden in het Bijbelboek Spreuken.

Daar staat: "Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop,  ........ strooien met hun dwaasheid.


97 % (afgerond)dwazen 
1 % (afgerond)clowns
2 % (afgerond)kleine kinderen

 Dwazen strooien (zijn kwistig) met hun dwaasheid.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hierin staat dat Jezus in Betzata (Bethesda) een man geneest, die daar al heel lang ziek lag.

Hoe lang al?


74 % (afgerond)38 jaar 
19 % (afgerond)Dat is niet bekend.
6 % (afgerond)10 jaar

In de Bijbel staat dat de man al 38 jaar ziek was en door Jezus wordt genezen.

De ligging van Betzata (Bethesda)Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

Twee brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Petrus.

In zijn eerste brief vergelijkt hij Jezus met een steen. Hij zegt dat de lezers zichzelf moeten zien als 'levende stenen', voor de bouw van een ........ .


28 % (afgerond)huis in de hemel
1 % (afgerond)mooie kerk
71 % (afgerond)geestelijke tempel 

Petrus schrijft: "En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel."Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl