3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-05-2021 (niveau 3)eerdere test 15 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 15-05-2021 zo ingevuld: 

Welke afmeting heeft deze borsttas?

 


19 % (afgerond)Een el lang en een span breed.
11 % (afgerond)Een span lang en een el breed.
35 % (afgerond)Een span lang en een span breed. 
35 % (afgerond)En el lang en een el breed.

In Exodus 28 staat dat de borsttas vierkant moet zijn: een span lang en een span breed (vers 16).

 

De span is een oude lengtemaat, de afstand tussen de toppen van duim en pink van de uitgestrekte hand. Een span is ongeveer 22 cmZie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Nadat de profeet Ezechiël in een visioen de afschuwelijke afgodendienst in de tempel van de Heer heeft gezien, ziet hij zes mannen.

Wat hebben ze in hun handen?


26 % (afgerond)Een dodelijk wapen. 
24 % (afgerond)Een dorsvlegel.
17 % (afgerond)Een schrijverskoker.
33 % (afgerond)Een brandende fakkel.

In de richting van de noordelijke bovenpoort van de tempel zag Ezechiël in het visioen zes mannen komen, met een dodelijk wapen in hun hand. Deze mannen gingen de stad Jeruzalem straffen voor de afgoderij die daar bedreven werd.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

De apostel Jakobus maakt in zijn brief een aantal vergelijkingen met de tong.

Welke hoort daar niet bij?


6 % (afgerond)Een roer van een schip.
81 % (afgerond)Een zinloos stuk vlees. 
9 % (afgerond)Een bit van een paard.
4 % (afgerond)Een kleine vlam.

"Paarden doen we een bit in de mond om ze te laten gehoorzamen, en zo kunnen we hun hele lijf sturen. En kijk eens hoe reusachtige schepen, voortgestuwd door hevige wind, met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaald. Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen! Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt."
Deze verzen in Jakobus 3:3-5 zijn het begin van een hoofdstuk over waar onze tong en ons spreken allemaal toe in staat zijn.
David wist dat zijn spreken gevolgen kon hebben en bad daar ook voor. Dit kun je lezen in Psalm 141:3.

Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Wie werden vervuld van de heilige Geest toen het Pinksterfeest aanbrak?


18 % (afgerond)120 aanwezigen.
16 % (afgerond)3000 toehoorders.
40 % (afgerond)Allen die bij elkaar waren. 
26 % (afgerond)12 apostelen

Hand.2:1: "Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.†

Hand.2:4: "en allen werden vervuld van de heilige Geest."Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
46% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl