3540 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-05-2021 (niveau 1)eerdere test 15 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-05-2021 zo ingevuld: 

Het tweede Bijbelboek heet Exodus, wat 'uittocht' betekent. Het beschrijft de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit.

WAAR of NIET WAAR: De Joden herdenken dit tijdens het kerstfeest.


95 % (afgerond)niet waar 
5 % (afgerond)waar

God bevrijdt Israël door tien plagen uit Egypte. Bij de tiende plaag worden alle eerstgeborenen in Egypte gedood, maar de Hebreeën worden van deze plaag gered door het bloed van een lam of bokje aan de deurposten van hun huis strijken. Aan die huizen gaat de doodsengel voorbij. Met het pesachfeest (=Pascha) wordt dit herdacht.

Met het kerstfeest denken wij aan de geboorte van Jezus. Het is echter geen Joods feest.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Mozes heeft het volk Israël veertig jaar door de woestijn geleid.

Wie wordt door de Heer als zijn opvolger aangesteld?


2 % (afgerond)Johannes
20 % (afgerond)Ašron
78 % (afgerond)Jozua 

De Heer geeft opdracht aan Mozes om Jozua als zijn opvolger aan te stellen. Dit wordt bevestigd in Jozua 1:1 en 2.

Aäron is de broer van Mozes en aangesteld als hogepriester.

Johannes is een leerling van Jezus en heeft verschillende brieven geschreven.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Nieuwe Testament van de Bijbel staan gelijkenissen; verhalen waarmee Jezus iets duidelijk wil maken. Hij vertelt over een vader die twee zonen heeft. De jongste vraagt om zijn deel van het bezit.

Wat gaat hij vervolgens doen?


95 % (afgerond)Hij gaat op reis, leidt een losbandig leven en verkwist zijn vermogen. 
2 % (afgerond)Hij geeft een deel van zijn vermogen aan de armen en van de rest leidt hij een losbandig leven.
3 % (afgerond)Hij vergokt zijn geld.

De jongen gaat op reis en draait zijn hele bezit erdoor. Zijn broer heeft het tegen zijn vader zelfs over 'die zoon van u die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren'.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over de komst van de Heilige Geest. De mensen waren stomverbaasd toen ze de apostelen hoorden spreken.

Waarom?


2 % (afgerond)Omdat ze niet hadden verwacht dat die mannen dat durfden.
5 % (afgerond)Omdat de apostelen een spreekverbod hadden gekregen van de FarizeeŽn.
93 % (afgerond)Omdat iedere aanwezige hen in zijn/haar eigen taal hoorde spreken. 

De leerlingen van Jezus spraken in vreemde talen, die ze nooit geleerd hadden, zodat ook de vreemdelingen in de stad hun eigen taal hoorden (Handelingen 2:4)!

Zie ook onz pagina Pinksteren.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl