3522 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-09-2020 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 21 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-09-2020 zo ingevuld: 

Jakob verlaat Berseba en gaat op weg naar Charan. Onderweg komt hij op een plaats waar hij overnacht en in een droom een belofte van God krijgt. De volgende ochtend geeft hij die plaats de naam Betel.

Wat was de oorspronkelijke naam van deze plaats?


23 % (afgerond)Paddan-Aram
6 % (afgerond)Sichem
52 % (afgerond)Luz 
19 % (afgerond)PeniŽl

Jakob gaf die plaats de naam Betel; vroeger heette het daar Luz.

Zie Gen. 28:19.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Job staat een merkwaardige ontmoeting van God met de hemelbewoners (ook wel: zonen van God genoemd) beschreven.

God vraagt aan Satan: "Heb je ook gelet op mijn ........ Job?"


79 % (afgerond)dienaar 
21 % (afgerond)vriend
apostel
vijand

God noemt Job zijn dienaar. Het lijkt er op of God met een beetje trots naar Job kijkt, maar Satan zegt dat Job God alleen dient om de zegeningen.Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs staat dat Jezus een gelijkenis vertelt over een zaaier. Een deel van het zaad valt tussen de distels.

Hiermee bedoelt Jezus degenen die het woord horen, maar ........ .


8 % (afgerond)er niet aan toekomen er iets mee te doen
5 % (afgerond)die ook andere boodschappen horen en niet meer weten wat goed en kwaad is
23 % (afgerond)het laten verstikken door het naar hun eigen opvatting uit te leggen
64 % (afgerond)bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan het woord verstikt 

De Bijbel zegt: "Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De brieven in het Nieuwe Testament variëren qua inhoud.

In de eerste brief aan de Korintiërs schrijft Paulus over orde en tucht in ........ .


8 %de gezinnen
92 % (afgerond)de gemeente 
de openbare gebouwen

Paulus wijst de Korintiërs op de verkeerde, zondige toestanden in de gemeente en geeft de weg tot verandering en verbetering aan door middel van gemeentelijke verordeningen.Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook Christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
72% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl