3304 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 18-05-2022 (niveau 3)eerdere test 18 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-05-2022 zo ingevuld: 

Hoe oud is Mozes als hij zijn Hebreeuwse broeders voor het eerst gaat opzoeken?


27 % (afgerond)Dat weten we niet.
8 % (afgerond)Twintig jaar.
64 % (afgerond)Veertig jaar. 
1 % (afgerond)Twaalf jaar.

"Toen Mozes volwassen geworden was, zocht hij op een dag de mensen van zijn volk op."
+
"Toen hij veertig jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de IsraŽlieten, zijn eigen volk. Op een dag zag hij dat ťťn van hen werd mishandeld."

= 40 !

Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In de voorschriften voor het volk Israël wordt gesproken over een rustjaar voor het land; één keer in de zeven jaar mag het niet worden bewerkt.

Maar hoe heet elk vijftigste jaar, waarin niet alleen het land moet rusten, maar ook iedere slaaf weer vrijkomt?


1 % (afgerond)Een Pesachjaar.
91 % (afgerond)Een jubeljaar. 
2 % (afgerond)Een priesterjaar.
6 % (afgerond)Een sabbatsjaar.

Elk vijftigste jaar zou niet alleen een rustjaar zijn, maar ook een heilig jaar waarin iedereen weer vrij zou worden.

Grond die verpand was, zou weer terugkomen in de familie.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jesaja is een profeet van God die visioenen ontvangt, onder andere over de toekomst van het volk.

Vul deze zin uit Jesaja 2:2 aan: "Eens zal de dag komen dat ........ ."


13 % (afgerond)de zonden, rood als purper, zullen worden als witte sneeuw
7 % (afgerond)IsraŽl de wijngaard van de HEER van de hemelse machten zal zijn
38 % (afgerond)recht en gerechtigheid heersen in Sion
43 % (afgerond)de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan 

"Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan."

Dit is een gedeelte uit het visioen dat de profeet Jesaja ontving over de toekomst van het koninkrijk Juda en de stad Jeruzalem.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In zijn eerste brief brengt Petrus de lezers in herinnering dat ze Gods wil moeten doen en daarom een ander leven moeten leiden dan de ongelovigen. Blijkbaar vonden de ongelovigen dat vreemd.

Wat precies vonden zij vreemd?


18 % (afgerond)Dat er een opgestane Heer beleden werd.
8 % (afgerond)Dat de gelovigen de afgodendienst hadden afgezworen.
20 % (afgerond)Dat de gelovigen niet vreesden voor vervolging tot dood toe.
55 % (afgerond)Dat de gelovigen niet langer meededen aan alle liederlijke uitspattingen. 

De Bijbel zegt: "U heeft al genoeg tijd verspild aan allerlei zaken waarin de ongelovigen plezier hebben: losbandigheid, wellust, dronkenschap, bras- en slemppartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u."

 

Mede hierom was de christenvervolging een feit. De gelovigen onderscheidden zich en dat zette kwaad bloed. Ondanks de druk die hierbij kwam kijken vermaant Petrus zijn lezers om trouw te blijven aan wat ze gehoord hebben.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl